انواع جرم در روانشناسی

آگوست 11, 2018 Off By 92

انواع جرم

تقسیم بندی های متنوعی برای انواع جرم وجود دارد، سیگل (2000)، جرم را در چهار گروه عمده قرار می دهد:

  1. جرايم خشونت آمیز: شامل قتل، سرقت مصلحانه، ضرب و جرح شديد.
  2. جرايم مالی: شامل اعمالي است كه برخلاف قانون جنايي بوده و مبتني بر كسب سود و يا اضرار به مال غير، بدون توسل به زور است، مانند سرقت، خيانت در امانت، صدور چك بلامحل.
  3. جرايم يقه سفيد و سازمان يافته: جرايم يقه سفيد شامل فعاليت هاي غيرقانوني افرادي است كه در بخش هاي مرفه تر جامعه هستند و جرايم سازمان يافته به فعاليت هاي هماهنگ يافته اي اطلاق مي گردد كه بسياري از ويژگ يهاي سوداگري متعارف را دارند اما غيرقانوني محسوب مي شوند مانند رشوه، اختلاس، كلاه برداري هاي مالياتي.
  4. جرايم عليه نظم عمومي و اخلاق: شامل آن دسته از اعمال غيرقانوني مي شود كه بهبودي عمومي جامعه را تهديد مي كند و اصول اخلاقي پذيرفته شده رابه چالش مي كشند، مانند همجنس بازي، فحشاء يا روسپي گري و استفاده از موادمخدر.

ستوده و همکاران (1381) نیز جرم را به چهار دسته تقسیم کرده اند: جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی، جرم های دولتمندان و قدرتمندان.

جرم های جانی:

جرم های جانی عبارت است هر گونه جرمی که در آن مجرم به طرف مقابل خود آسیبی مثل مرگ یا زخمی شدن و امثال آن وارد کند و اغلب خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در این گروه مشاهده می شود.

جرم های مالی:

جرم های مالی عبارت است از جرم هایی که در آن ها مجرم یا بزهکار چیزی را که متعلق به شخص دیگری است می رباید یا آسیب می زند. جرم مالی تنها زمانی به وقوع می پیوندد که شیء موضوع جرم، بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده ی قانونی آن به تصرف عامل جرم در آید؛ لازمه ی آن، گرفتن، برداشت و کش رفتن است. این جرم ها بسیار شایع تر از جرم های جانی است.

جرم های بدون قربانی:

جرم های بدون قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که معمولا هیچ کس به طور مستقیم، شاید به جز خود مجرم، کسی از آن ها آزار نمی بیند؛ مانند: قماربازی، روسپیگری، ولگردی، استفاده از مواد مخدر و … .

جرم های دولتمندان و قدرتمندان:

یکی از اشکال جرم های دولتمندان و ثروتمندان، جرایمی است که جرایم یقه سفید معروف شده است. این اصطلاح برای نخستین بار تسط ادوین ساتر لند به کار برده شد. او معتقد است، جرم یقه سفیدان جرمی است که توسط شخصی صاحب مقام، احترام و منزلت در زمینه شغلی انجام می شود. اما امروزه جرم شناسان، جرم یقه سفیدان را نه تنها برای جرایمی که در زمینه شغلی و تجاری، بلکه برای جرایمی نظیر سوء استفاده از جاه و مقام و اختلاس که نوعا  توسط اشخاص دارای مقام و کارمندان بلند پایه دولتی جهت کسب منافع شخصی انجام می شود، نیز به کار می برند