بررسی بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدني ایران

در خصوص تعریف بیع باید گفت: بیع نیز مانند عقد کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “فروش”[۱] می باشد.در قرآن مجید درآیات متعدّدی بیع در معنی”خرید و فروش”[۲] به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقی عبارتست است از:”مبادله مالی بر اساس تسلیم متقابل و رعایت موازنه در ارزش”[۳]و لکن تعریفی که ماده ۳۳۸ قانون مدنی از بیع ارائه داده است عبارتست از:“تملیک عین به عوض معلوم.”

در تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که مأخوذ از نظر های فقهی[۴] می باشد،یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود، عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.

بنابراین می‌توان گفت: بیع مولود معاوضه است که قیودی برآن اضافه شده و به شکل کنونی در آمده است. در بیع تراضی معطوف به مبیع و ثمن بودن یکی از دو کالاست؛در حالی که مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است[۵]. به عبارتی فرق بین بیع و معاوضه،خواه مورد آن عین معین باشد یا کلّی، فقط از نظر قصد طرفین معامله است. درعقد بیع طرفین قصد انعقاد بیع(عقد مخصوص) را دارند و بدین جهت قانون مدنی در ماده ۳۴۰ می گوید:“در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگری) را می نمایند؛قانون مدنی در ماده ۴۶۴ می‌گوید:“معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگراخذ می کند،بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.”[۶]

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارائه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

با توجّه به این که بین عقد بیع و معاوضه رابطه تنگاتنگی وجود دارد،بهترین طریق تشخیص بیع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفین،این است که در حال حاضر در عقد بیع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازی نموده و نیز این که در عقد بیع،مبیع می بایست عین باشد در حالی که در معاوضه بدینگونه نیست. به بیان دیگردر معاوضه می شود از عمل،منفعت یا حق مالی استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بیع مقرّر گردیده است.

[۱] – ابن منظور الافریقی المصری،محمد بن مکرم،لسان العرب،جلد هشتم،صفحه۲۳،انتشارات ادب حوزه،۱۴۰۵٫

[۲] -“اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”،سوره بقره،آیه۲۷۵٫”رِجَالٌ لَاتُلهیهِم تِجَارَةٌ و لَابَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ”،سوره نور،آیه۳۷٫”فَاسعَوا اِلی ذِکرِ اللهِ وَ ذَرُو البَیعَ”،سوره جمعه،آیه۹٫

[۳] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین، واژه شماره۶۸۶،صفحه ۱۶۶٫

[۴] -حلّی،محقق،شرایع الاسلام،جلد دوم،صفحه۲۶۷،انتشارات استقلال طهران،۱۴۰۹٫نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست ودوم،صفحه۴،انتشارات دارالکتب اسلامیه،۱۳۶۸٫موسوی الخمینی،سید روح ا…،کتاب البیع،جلد اول،صفحه۱۱،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۴۲۱٫

[۵] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه ۲۹۲،نشر میزان،۱۳۸۱٫

[۶] -امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،صفحه ۴۰۹، انتشارات اسلامیه،۱۳۸۹٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

مطلب مشابه :  تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران-دانلود پايان نامه ارشد