بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پايان نامه ارشد

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– مقررات خاص در مورد روشهاي جنگ دريايي

۲-۳-۱-بمباران دریایی

ناوهای جنگی برابر موافقت نامه ۹ لاهه ۱۹۰۷ مجازند تنها به قصد تخریب ساختمان ها و استحکامات نظامی و کشتی های نظامی موجود در یک بندر اقدام نمایند  و هم چنین در صورت اجرای امر، آذوقه و ذخایر لازم برای رفع حوائج ناوگان دشمن ،مجروحین و غیر نظامیان ، و ساکنین شهرهای بلا دفاع را باید فراهم نموده و  اقدامات لازم صورت دهند تا از بسط آثار زیانبار آن جلوگیری شود؛ و با اخطار قبلی مصونیت بیمارستان ها اماکن مذهبی، خیریه، بناهای تاریخی و علمی لحاظ شود و از طرفی چون هدف حقوق بشر دوستانه علاوه بر حفاظت از افراد، حفظ اموال نیز هست قواعد حقوق جنگ، حفاظت از محیط زیست را هم در بر می گیرد و به همین دلیل در بمباران دریایی برابر پروتکل اول ۱۹۷۷ به حمایت از محیط زیست نیز توجهی ویژه مبذول شده است. هم چنین در اصل ۲۴ اعلامیه ریو که منتج از کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ( (UNCEDاز ۳ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو  برگزار گردید و در ۱۶ ژوئن در شهر استکهلم تصویب گردید آمده است: «جنگ نابوده کننده توسعه پایدار است»؛ لذا دولت ها باید در زمان مخاصمات مسلحانه به قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند[۱].

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق

۲-۳-۲-مين گذاري

  1. كنوانسيون هشتم لاهه مبناي ارزيابي حقوقي مين گذاري در دريا است . استفاده گسترده از مين در جنگ روسيه – ژاپن (۵- ۱۹۰۴) و ورود خسارت به كشتيهاي ثالث ( بي گناه ) بعد از پايان مخاصمات منتهي به درج مين هاي دريايي در دستورالعمل دومين كنفرانس صلح لاهه گرديد. [۲]

تا سال ۱۹۰۷ و تصويب كنوانسيون هشتم لاهه كه ناشي از مباحثات كنفرانس بود ، موازنه اي نسبي ميان منافع قدرتهاي بزرگ دريايي از يك سو ، و دولتهاي داراي نيروهاي دريايي محدود ، از سوي درگير به عمل آمد . بريتانياي كبير استدلال مي كرد كه استفاده از مين هاي تماسي اتوماتيك در مناطق دريايي خارج از درياي سرزميني دول متخاصم بايد ممنوع باشد . علت آن بود كه بريتانيا استفاده از اين مين ها در درياي آزاد را خطري براي تفوق دريايي خود مي دانست . اما اكثر دولتهاي حاضر در كنفرانس لاهه تمايلي به خودداري از استفاده مؤثرتر ابزارهاي جنگ دريايي نداشتند .

[۱] نیکنام،احمد ، جنگ دریایی از منظر حقوق بین المللی ،مجله دادرسی، بهمن و اسفند ۱۳۸۶، شماره ۶۶ ص۵

[۲] دیتر فلک ، منبع پیشین ص۶۱۲

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر