بررسی حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس-دانلود پايان نامه

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در جامعه

الف – ارائه يك سامانه پويا در برقراري ارتباطي منطقي و متقابل بين پليس و مردم و جلوگيري از سرگرداني مردم در مراجعه به پليس

ب – ارتقاي باور اعتماد عمومي مردم به پليس و تاثير آن بر توليد و افزايش احساس امنيت در سطح جامعه

ج –  ارتقاي منزلت و جايگاه مردم و كرامت و حقوق شهروندان در به كارگيري پليس به گونه اي كه مردم پليس را فراخوان مي كنند .

د – بهره گيري از توان بالقوه و جلب مشاركت فردي به ويژه در امور اطلاعاتي و ساير ابعاد تامين نظم و امنيت در جامعه

ه – ايجاد امكان تماس فوري با مركز پاسخگويي پليس در شهرهاي كشور و حضور سريع در صحنه هاي جرم .

 

 


2  – در سازمان

الف – ايجاد تحول اساسي و زير بنايي در چرخه دريافت ، ابلاغ ، اجرا و كنترل ماموريت ها براي فرماندهان .

ب – فراهم شدن امكان كنترل ماموران و واحد هاي ماموريتي توسط فرماندهان در نحوه پاسخ به نيازهاي پليسي مردم

ج – اصلاح نظام آماري و شفاف شدن زواياي پنهان آن به گونه اي كه براي فرماندهان ، امكان برنامه ريزي بر اساس آمار واقعي به وجود آمده است .

د – هدفمند شدن عمليات اجرايي ، به كار گيري امكانات و توانايي هاي پليس و سوق دادن آن به سمت نيازهاي امنيتي مردم .

ه – فراهم شدن امكان ارزيابي عملكرد تعيين جغرافيا و زمان وقوع جرم و ميزان تقاضاي مردم از فرماندهان به منظور اعمال مديريت موثر . [1] 

3 – در ارتباط با جرم و مجرمان

الف – ايجاد ارتباط و پيوستگي بين سامانه هاي پيشگيري ، پيگيري و كشف جرم.

ب – ايجاد نا امني براي مجرمان و كاهش شدت جرايم.

ج – فراهم آوردن امكان تغيير تاكتيك در مقابل مجرمان و جرائم ، از طريق كنترل بر داده هاي پليس 110 .

در مجموع سامانه 110 توانسته است ضمن اصلاح آمار جرائم ، ناجا را در امر مهار جرائم وحتي كاهش برخي از انواع شايع آن موفق سازد .

  • همان ، ص 145 .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.