بررسی روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی-پايان نامه ارشد حقوق

بررسی روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم –  حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل[۱]

برای درک جایگاه علم روش شناسی در مباحث مربوط به حقوق بین الملل ابتدا بايد با سه حیطه آشنا شد تا تفاوتهاي هر كدام و حوزه شمول هر كدام آشكار شود.  ۱٫ فلسفه حقوق؛       ۲٫ معرفت حقوقي؛             ۳٫ نظريه حقوقي.  صاحبنظران بين اين سه اصطلاح تفاوتهايي قايل هستند. از نظر آنها موضوعات مورد بررسي در معرفت حقوقي گسترده تر و فراتر از مباحث مورد بررسي در فلسفه حقوق است و نظريه هاي حقوقي خاص تر ازمعرفت حقوقی وفلسفه اخلاق است  . موضوعات و مباحث مورد بررسي در «فلسفه حقوق» به دو دسته تقسيم مي شوند: ۱٫ موضوعات درونيِ حقوق؛  ۲٫ موضوعات بيرونيِ حقوق. منظور از بحثهاي دروني حقوق، بحثهايي است كه به خودِ حقوق، بعنوان يك دانش مستقل مي پردازد و به عبارتي بنياد حقوق بعنوان يك دانش مستقل در اين شاخه مورد بررسي واقع مي شود[۲]. اما در رويكرد بيروني، فلسفه حقوق به رابطه حقوق با ساير دانشهاي علوم انساني پرداخته مي شود. بعنوان مثال وقتي از ماهيّت قاعده حقوقي يا يك اصل حقوقي صحبت مي شود اين يك بحث درون حقوقي است . لذا اگر دانش حقوق را در وسط اين دو طيف قرار دهيم، پاره اي مسايل ماقبل حقوق قرار مي گيرد و پاره اي مابعد حقوق. بعنوان مثال اگر بخواهيم رابطه حقوق با اقتصاد یا روش شناسی را بررسي كنيم مي بينيم كه مباحث «روش شناسی» ماقبل حقوق و مباحث اقتصادي مابعد حقوق جاي مي گيرند. پس می توان گفت رابطه فلسفه حقوق بین الملل با روش شناسی آن علم عموم و خصوص است .                                .
پوزيتيويستها به خود حقوق مي پردازند و به ما قبل و ما بعد آن كاري ندارند. اما طرفداران مكتب حقوق طبیعی هم به مباحث ماقبل و هم مباحث مابعد حقوق علاقه مندند.[۳] به مفاهيمي كه ماقبل حقوق قرار مي گيرند مباني حقوق گفته مي شود. لذا مباني حقوقي آن قواعد و ارزشهايي است كه حقوق از آنها ناشي مي شود و با تسامح می توان ، روش شناسی حقوق بین الملل را جزئی از مبانی حقوق بین الملل دانست  .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان

ارزشهاي اجتماعي، سنتها، هنجارهاي اجتماعي، قواعد اخلاقي، ريشه ها و مباني حقوق هستندو مفهوم نزديك به مباني، منابع است و منابع همان قواعد داراي ضمانت اجرا مي باشد.[۴] يك نظام حقوقي كارآمد نظامي حقوقي است كه فاصله بين مباني و منابع آن كم باشد. يعني هر چه قواعد داراي ضمانت اجرا از ارزشهاي اجتماعي و هنجارهاي عميق تر نشات گرفته باشد، كارآمدي آن براي نظام اجتماعي بيشتر خواهد بود ولي هر چه فاصله بين مباني و منابع بيشتر باشد گسست بين اين دو بيشتر خواهد بود و خروجي آن براي نظام حقوقي نامطلوب تر است. نقطه اتّصال ميان مباني و منابع را «اصول» گويند.لازم به ذکر است که اصول کلّی حقوق بین الملل همان اصول کلی حقوق است که از آن جمله می توان به اصل وفای به عهد، اصل جبران خسارت ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه و… را نام برد. [۵]  «اصول» ، مابعد «مباني» و ماقبل «منابع» واقع مي شوند لذا هر اصلي كه در يك نظام حقوقي بكار مي رود ريشه در ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي دارد. لذا اصول حقوقي ايجاد كننده قواعد حقوقي هستند. جنس «اصول» از جنس «مباني» است و در عين حال ممكن است در «منابع» نيز ذکر شوند.

 

[۱] هداوند، مهدی ، جزوه درسی «بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۹٫

[۲] –  به نظر اینجانب می توان آن را روش شناسی در معنای مضیق نیز اطلاق کرد.

[۳] – علم «روش شناسی حقوق» از علومی است که ماقبل حقوق قرار دارد مثل اخلاق یا جامعه شناسی ارزشی جامعه

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی جدا سازی محکومین از متهمین

[۴] -کاتوزیان ،ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ ۷۶،(تهران،شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۹) ، ص .

[۵] ضیائی بیگدلی،محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ نهم ،(تهران، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰) ،ص۱۵۴٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد