بررسی سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مالیات بر کربن: این مالیات از نوع مالیات‌های غیر مستقیم است و  برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انگیزه ایجاد می‌کند تا به سمت فعالیت‌های اقتصادی با آلودگی کمتر حرکت نمایند و در نهایت میزان کل انتشار آلودگی را کاهش دهند.

روش ارزش‌گذاری مشروط: روش ارزش‌گذاري مشروط، شامل پرسش مستقيم از افراد مي‌شود كه در صورت وجود بازاري براي آسایش و امكانات تفريحي، چه ارزشي را به آن اختصاص مي‌دادند. به عبارت ديگر هدف از روش ارزش‌گذاري مشروط درک تمایل به پرداخت پاسخ گویان در سناريوهاي بازار فرضي می‌باشد. در واقع در اين روش هدف محقق آن است كه با مطرح نمودن يك سناريو براي بازار فرضي، تشريح شرايط بازار، ارائه اطلاعات در مورد دلایل نیاز به منابع مالی و موارد مصرف این منابع بر مقادير تمايل به پرداخت افراد تأثير بگذارد.

بازار فرضی: بازار فرضی بازاری است که افراد وجود آن را در ذهن خود تجسم می‌نمایند و با توجه به تابع مطلوبیت ذهنی، سطح درآمد، سطح تحصیلات و… ارزشی را که برای محصول آن بازار قائلند ابراز می‌نمایند.

تمایل به پرداخت: تمايل به پرداخت به عنوان معيار اندازه‌گيري منافع مصرف کننده از يک تغيير در قيمت يا مقدار کالا مي‌باشد. طبق تعريف، تمايل به پرداخت به مقداري از درآمد پولي يک شخص اطلاق مي‌شود که براي دستیابی به يک بهبود در رفاه و يا جلوگيري از کاسته شدن از رفاه، مايل به پرداخت آن است.

 

1-11 خلاصه فصل

در این فصل ابتدا تعریف مسأله، کلیات موضوع و هدف تحقیق ارائه شد. سپس پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق بیان شد و روش ارزش‌گذاری مشروط به عنوان روش مورد استفاده در این تحقیق معرفی گردید. در ادامه محدودیت‌های تحقیق مطرح شد و در نهایت نیز اشاره‌ای مختصر به واژگان اصلی مورد استفاده در تحقیق شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط