بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

 

 

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چكيده..………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                          اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                          مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3  

اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..3  

 

بخش اول

كليات و تعاریف

 

فصل اول: واژه شناسی خسارت……………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: انواع خسارت………………………………………………………………………………………………………11

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت……………………………………………………………………………………………14

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک………………………………………………………………………..16

1-4- قانون بیمه‌ای ایران………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-4-  قانون دريايي ايران………………………………………………………………………………………………….17

2-1-4- آئين نامه بندرهاي ايران…………………………………………………………………………………………….18

3-1-4- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور……………………………………………………19

4-1-4- كنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي……………………………………..20

5-1-4- كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها…………………………………………………..21

6-1-4- كنوانسيون بين المللي نجات دريايي………………………………………………………………………………22

7-1-4- كنوانسيون سازمان بین‌المللی دریانوردی ……………………………………………………………………….23

2-4- ساير اسناد بين‌المللي………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-4- قوانین دریایی 1906 انگستان………………………………………………………………………………………25

2-2-4- کنوانسیون 1982 حقوق دریاها…………………………………………………………………………………….26

3-2-4- كنوانسيون بين المللي جستجو، و نجات دريايي………………………………………………………………..27

4-2-4- كنوانسيون بين المللي ايمني جان افراد، در، دريا………………………………………………………………..28

5-2-4- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی……28

الف) اصول کلی حقوقی………………………………………………………………………………………………………28

ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی……………………………………………………..30

6-2-4- کنوانسيون مداخله درياي آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگي نفتي………………………………………32

7-2-4- كنوانسيون محيط زيست درياي خزر……………………………………………………………………………..32

8-2-4- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد………………………….33

فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….34

1-5- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)…………………………………………………………………………………..34

2-5- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)………………………………………………………………………………….36

فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت……………………………………………………………………………………38

فصل هفتم: حقوق و تکالیف………………………………………………………………………………………………….39

1-7- حقوق و تکالیف زيان‌دیده………………………………………………………………………………………………..40

1-1-7- تكليف به جلوگيري از، زيان……………………………………………………………………………………….41

2-1-7- حدود تكليف به جلوگيري از، زيان………………………………………………………………………………42

2-7- حقوق و تکالیف مسبب حادثه…………………………………………………………………………………………….42

بخش دوم

انواع خسارات در حوادث دریایی

 

فصل اول: انواع خسارات………………………………………………………………………………………………………45

1-1- خسارات جانی………………………………………………………………………………………………………………46

2-1- افراد کشتی……………………………………………………………………………………………………………………47

3-1- افراد ساحلی………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی…………………………………………………………………………………………..51

1-2- خسارات به بنادر و چاه‌ها…………………………………………………………………………………………………51

2-2- خسارات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………57

1-2-2- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی………………………………………………………………………60

فصل سوم: خسارات مالی……………………………………………………………………………………………………..71

1-3- تخریب مناطق ساحلی………………………………………………………………………………………………………71

2-3- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏…………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی……………………………………………………………..80

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.