بررسی عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پايان نامه

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد

تجزيه و تحليل مؤثر خواسته‌هاي مردم از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به پيش‌بيني کمبودها و نيازهاي جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي و یا استفاده از خدمات کالاهای زیست محیطی کمک قابل توجهي نمايد. از جمله اين عوامل، ارزشي است که افراد براي بازديد و استفاده از اين مکان‌ها قائل هستند که جزء منافع مستقيم تفرجگاه‌ها و خدمات حاصل از کالاهای زیست محیطی به شمار مي‌رود و مردم آن را با بيان مبالغ تمايل به پرداخت ابراز مي‌نمايند.

به طور کلي ممکن است تفاوت در تمايل به پرداخت افراد، از عوامل جمعيت شناسي، اقتصادي- اجتماعي و روانشناسي خاص نشأت گرفته باشد. در نظر گرفتن اين عوامل، زماني که اتخاذ يک سياست هزينه‌اي نظير اخذ وروديه از بازديدکنندگان نتايج مهمي‌را از نظر معيار برابري به همراه داشته باشد، بسيار حائز اهميت است.

براساس مدل آجزن و فيشبين[1] (1975)، متغيرهاي رفتاري مانند تمايل به پرداخت، تابعي از نگرش‌هاي تأثيرپذير از تجربيات رفتاري مي‌باشند. به عنوان مثال بررسي‌ها نشان داده‌اند که عضويت در سازمان‌هاي محيط زيستي و نگرش مثبت به حفاظت از محيط زيست، ارتباط نزديکي با تمايل به پرداخت افراد دارد (کارلسون و جانسون،2000)[2]. همچنين مطالعات گرگنسن[3] و لارمن[4] در سال 1996 نشان مي‌دهد که آنچه مصرف کنندگان انتظار دارند بپردازند، مرتبط با مبالغي است که قبلاً پرداخت نموده‌اند. يافته‌هاي مانفردو[5] و کر[6] (1991) نيز نشان مي‌دهد که رفتار پيشين افراد در پرداخت هزينه، برتمايل به پرداخت آن‌ها در آينده تأثير مي‌گذارد. تجربه بازديد قبلي از مکان جاذبه طبيعي و تعداد بازديدها از مکان جاذبه طبيعي نيز بر تمايل به پرداخت افراد مؤثر است. نتايج برخي مطالعات نشان مي‌دهد که اگر مردم مسافت طولاني را براي رسيدن به مکان جاذبه طبيعي طي کنند، مايلند براي ورود به آن مکان مبلغ وروديه بيشتري را بپردازند( لوویر و همکاران، 1997)[7]. نش[8] و کلاوسون[9] (1966) در بررسي خود در مورد اقتصاد تفريحات خارج از خانه بيان نمودند که تقاضا براي جاذبه‌هاي طبيعي داراي مناظر منحصر به فرد و امکانات تفريحي برجسته، نسبت به قيمت بي‌کشش است. برخي شواهد نشان مي‌دهد که افراد داراي تحصيلات بالاتر و افراد جوان‌تر، سياست‌هاي پرداخت براي جاذبه‌هاي طبيعي را بيشتر حمايت مي‌کنند( بوکر و همکاران1999)[10] . هر چند برخي بررسي‌هاي ديگر، ارتباط مثبت متغير سن با تمايل به پرداخت را تأييد مي‌نمايد (نبین برال و همکاران،2008)[11]. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد متغير سن مي‌تواند هم تأثير مثبت و هم تأثير منفي بر تمايل به پرداخت داشته باشد و اين مسئله نياز به بررسي‌هاي بيشتري دارد.

2-Fishbein And Ajzen Model

1 Carlsson&Johansson,2000

[3] – Gregensen

[4] – Laarman

[5] – Manfredo

[6] – Ker

6 Louviere et all ,1997

7– Knetsch

8– Clawson

9 Bowker et all,1999

10 Nabin baral et all ,2008

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط