بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانين مخاصمات مسلحانه

استفاده از زور در فضا نه تنها به‌صورت حق برجنگ”jus ad bellum” بلكه به‌ صورت حق در جنگ”jusin bello” نيز مورد قضاوت و بررسي قرار مي‌گيرد.[1] صرف‌نظر از اينكه اين زور به چه عنوان در فضا بكار گرفته شده است و با كنار گذاشتن مسئله كيفيت يك درگيري نظامي، قوانين اندک اما مهمي به عنوان قوانين كاربردي در هر نوع درگيري‌هاي نظامي از جمله ضرورت نظامي، بشر دوستانه، تناسبي و تبعيتي اتخاذ شده است.[2] با اين حال اين اصل نمي‌تواند به عنوان يك پيش‌فرض درنظر گرفته شود كه همين قوانين كاربردي در درگيري‌هاي فضايي به دليل محيط بي‌نظير و مشخصات عمليات فضايي قابل اعمال خواهد بود يا خير؟ خوشبختانه، درگيري نظامي در فضا بدین درجه و در اين زمان رخ نداده است. با اين حال می توان پیش بینی کرد كه يك روز فضاء ماوراء جو تبدیل به بُعد چهارم جنگ افزاري خواهد شد و در نتيجه به نظامنامه خاص خود از حقوق جنگ فضايي در فضا نیازمند خواهد بود. در عين حال براي در نظر گرفتن حقوق مخاصمات مسلحانه در فضا بهترين روش آن است كه ابتدا قوانين موجود را اینچنین در نظر بگيريم:[3]

اول، باید قوانین مخاصمات مسلحانه موجود در خشکی، دریا و هوا که می تواند قابل تعمیم به محیط فضا باشد در نظر داشت.

دوم، بايد یاد آور شد كه معاهده فضا به ‌طور اساسي در شكل دادن يك قاعده حداقلی اصرار مي‌ورزد و بنابراين ممكن نيست تعلیق يا فسخ شود.[4]بنابراين می توان برخی قواعد مشخص را به طور خاص براي تأكيد روي قوانين موجود، جهت قانونمند كردن فعاليت‌هاي نظامي در فضاي خارجي مورد توجه قرار داد. به‌طور كامل اهداف برجسته در پيشرفت و توسعه يك حق در بلو فضايي نبايد اين  گونه باشد که:”تخلف از قوانين يا در هر مسئله مهم ديگري از قوانين قبلي” حاكم بر گونه های ديگر جنگ مي‌باشد، بلکه بايد قوانين مورد قبول و حاکم را به گونه ای گسترش داد که درگیریهای نظامی در فضا را نیز در برگیرد.[5] بنابراين، قوانین رايج کنونی در درگيري‌هاي نظامي يك نقطه شروع مقطعي مي‌باشد تا زمانیکه صدور فرمان يا قوانين بعدي بتواند به استفاده نظامي از فضا قابل تغيير باشد. يكي از اين قوانین قابل کاربرد در فضا پروتكل ضميمه اول (API) ژنو(1977)است. جالب است به بند 3ماده‌ 49 این پروتکل اشاره شود كه تصريح مي‌كند پروتكل ضميمه اول سال 1977 در مورد تمام انواع جنگ‌هاي موجود كه ممكن است روي جمعيت غيرنظامي، افراد غيرنظامي يا اهداف غيرنظامي تأثير بگذارد به كار گرفته مي‌شود. بند 3 ماده 49 پروتکل ضمیمه اول (1977) بيان مي‌كند

[1]– M. Walzer, Just and Unjust Wars (New York, Basic Books, 3th ed., 2000), p. 129. The just in bello is also called international humanitarian law, the law of war or the law of armed conflict (LOAC). The latter term will be used throughout this article.

[2]– See for instance the Nicaragua case, § 218 and the Nuclear Weapons case, §§ 75-84.

[3]– R.A. Ramey, ‘Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space’, Vol. 84 A.F.L. Rev. 2000, pp. 124-125.

[4]– It is submitted that the OST as the magna Charta of law continues to apply in armed conflict between two or more belligerents. Firstly, States are under the obligation to allow non-belligerent States access in space. See J.I. Gabrynowicz, ‘The Outer Space treaty and Enhancing Space Security’, in UNIDIR, Building the Architecture for Sustainable Space Security- Conference Report, 30-31March 2006 (Geneva. UNIDIR publications, 2006), pp. 113-123.secondly, the OST provisions, especially Article IV, are overriding norms in the sense that by their nature they are spacifically designed to apply during armed conflict as they serve to minimize the risk of and damage in armed conflict. See R.J. Mathews &T.L.H. McCormack. “The Influence  of humanitarain Principles in the Negotiation of Arms Control Treaties”, vol. 81 I.R.R.C. 1999, pp. 334-335. Besides, the OST embodies, application. See R.J. Lee.

[5] – W.L. Rodgers, ‘Laws of War Concerning Aviation and Radio’, vol. 17 A.J.I.L. 1923, p. 635 restating the view of the “Commission of Jurists”, established during the 1921 Washington Conferece on the Limitation of Armament to consider amendment of the laws of war. The Commission’s work contributed to the formation of the 1923 Hague Rulers of Air Warfare.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.