تاثیر حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي -دانلود پايان نامه حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 تشابه هاي پليس عمومي و خصوصي

تشابه هاي پليس عمومي و خصوصي به همين امر اختصاص پيدا نمي كند . بسياري از كاركنان امنيت خصوصي نيز لباس متحدالشكل پوشيده و از وسايل نقليه اي همانند نيرو هاي پليس ملي استفاده مي كنند . بعلاوه ، برخي از وظايف مانند مراقبت از اموال ، گشت زني ، پاسخگويي به تماس ها يا گزارش هاي جرم ، و مديريت خاموشي شبانه ، در هر شكل از پليسي گري شبيه هم هستند ، بعلاوه پليس خصوصي  وظايفي بيش از گشت زني و نگهباني را بر عهده دارد . بسياري از فعاليت هاي مرتبط با پليس عمومي و خصوصي به مراقبت از دارايي ها و اشخاص ، برقراري امنيت پيراموني و موانع ديگر حفاظتي و تدابير امنيتي مربوط بوده و ضرورتا براي پيشگيري از ارتكاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار ميگيرند . بعلاوه بسياري از شركت هاي امنيتي قابليت هاي خود در زمينه تحقيقات و جمع آوري اطلاعات و مدارك و مصاحبه با افراد مظنون و پيگيري پرونده كيفري را ارتقاء داده اند ( در حالي كه اين امر در فرآيند تحقيقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام مي شود ) .[1]

با اين حال ، هنوز تفاوت ها و تمايز هايي وجود دارد . عموما در متون آموزشي تفاوت آشكار بين پليس عمومي و پليس خصوصي از اين جهت عنوان مي شود كه پليس بزهكارمدار است و بيشتر بر آثار بازدارنده تعقيب كيفري تمركز دارد در حالي كه امنيت ، در وهله  اول با حمايت از بزه ديده ، پيشگيري از خسارت و مديريت خطر ، سروكار دارد . بعلاوه ، در مقام مقايسه به نظر مي رسد كه تحقيقات به عمل آمده در مورد كار امنيتي حاكي از آن هستند كه پيشگيري از خسارت  و ارائه يك خدمت امنيتي ، بسيار اولي تر از تعقيب كيفري بزهكار است و منطق پيشگيري از خسارت ( كه در تدابير عمليات  صنعت امنيت خصوصي وجود دارد ) منطقي عالي است . اين خدمات پيشگيرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعي انجام مي شوند ، با اين حال هنوز تا حد زيادي در فضاي پيشگيري از جرم باقي مانده اند . [2][3]

 

پليس و جامعه در تعاملي جمعي و با هدف حفظ آرامش و امنيت  و مقابله با بي نظمي سامان يافته و با يكديگرسهيم اند از اين رو ميتوان گفت كه پليس از جمله سازمان ها و نهاد هايي است  كه ميتوان گفت تاريخچه تشكيل و تكميل آن  با تاريخ تشكيل اجتماع برابر است . بر اين اساس براي حفظ نظم و ارتقاي اين

[1] . همان، ‌ص 34

[2] . همان،  ص 35.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.