تاثیر حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس-پايان نامه حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : مركز فوريت هاي پليسي  

با نگاهي ولو گذرابه وظايف نيروي انتظامي ميتوان به گستردگي فعاليت هاي اين نيروكه بالغ بر انجام 22 ماموريت خاص و بيش از 120 ماموريت عام است ، پي برد اين تنوع و تعدد وظايف در هيچ يك از نيروهاي نظامي و سازمان هاي غير نظامي جمهوري اسلامي ايران وجود نداشته و مي توان اذعان داشت نيروي انتظامي تنها نهادي است كه در عرصه هاي مختلف و در اقصي نقاط كشور از مرزها تا درون شهرها در گستره اي وسيع به انجام وظايف محوله مي پردازد . با عنايت به اين گستردگي و تنوع ماموريتي و همچنين توجه به كمبودهاي مختلف در اين سازمان بود كه سبب شد طراحي سيستمي كه بتواند با سازماندهي امكانات موجود و افزايش تحرك و سرعت عمل ، به نيازمنديهاي فوري مردم پاسخ دهد ، در اولويت قرار گيرد تا ضمن حضور به موقع پليس در صحنه ها ، با ناامن كردن كشور براي مجرمين و امنيت بخشيدن به وظايف اجتماعي كشور ، رضايت عمومي جامعه را در بحث امنيت و ناهنجاريهاي اجتماعي مربوط به وظايف پليس تامين و زمينه پيشگيري و كاهش جرم را فراهم آورد .

در اين راستا مركز فوريت هاي پليس 110 در جهت پاسخ به نيازهاي پليسي مردم تشكيل كه به گوشه اي از آثار و نتايج تشكيل آن مي پردازيم . [1] 

1 – در جامعه

الف – ارائه يك سامانه پويا در برقراري ارتباطي منطقي و متقابل بين پليس و مردم و جلوگيري از سرگرداني مردم در مراجعه به پليس

  • سير تحولي ناجا ، نشر معاونت اجتماعي ناجا 1383 ، ص 140 .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.