تاثیر سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-دانلود پايان نامه حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش و ابزار گرد آوري اطلاعات:

اطلاعات مربوط به اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گيري تصادفي‏ از پاسخگویان استان خراسان رضوي در سال 1385 جمع‏آوري خواهد شد. پس از مراحل انجام پیش آزمون با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم بهینه نمونه تعیین خواهد گردید تا با این کار نمونه مورد بررسی بتواند نمونه مناسبی جهت تفسیر نتایج تحقیق باشد.

 

1-8 قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)

تحقیق حاضر در استان مشهد در بازه زمانی سال 1393 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تحقیق بررسی میزان برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد روش ارزش‌گذاری مشروط در این استان می‌باشد.

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری

برای برآورد میزان تمایل به پرداخت مالیات بر کرین، مصاحبه با افرادی انجام خواهد شد که از نظر درآمدی مستقل باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی افراد ساکن استان مشهد می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، به صورت کاملاً تصادفی پس از تفهیم موضوع تحقیق توسط محقق جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌های تنظیم شده، مورد پرسش و پاسخ قرار خواهند گرفت.

 

1-10 واژگان اصلی

توسعه پايدار: طبق تعريف رابرت سولو[1]، وضعيت پايدار به وضعيتي گفته مي‌شود كه بيانگر عدالت بين نسلي باشد، به عبارت ديگر سولو بيان مي‌كند كه منابع در افق بلند مدت، بايد به گونه‌اي تخصيص داده شود كه منافع نسل‌هاي بعدي نيز مد نظر قرار گيرد. بر همين اساس توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده سازد بدون اينكه توانايي نسل آينده را در برآورده كردن نيازهايشان دچار مشكل كند.

[1]Robert Solow، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه و برنده جایزه نوبل سال 1978 در اقتصاد به مناسبت پژوهش در نظریه‌های رشد اقتصادی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط