تاثیر شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-دانلود پايان نامه حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل پنجم : صدور چك

عمل صدور سند نيز مستقل از منشأ صدور يك عقد است كه طرفين آن، صادركننده سند (چك) و دارنده سند هستند و علي‌الاصول از همه‌ي شرايط عقود از جمله اهليت، قصد، رضا، موضوع معين و مشروعيت جهت پيروي مي‌كند. معذلك به جاي آنكه عمل صدور سند را بر مبناي تعدادي از شرايط عمومي و شرايط اختصاصي معرفي كنيم صرفاً به توصيف صورت (شكل) چك پرداخته و اراده‌هاي پشتوانه آن را در اين مرحله ناديده مي‌انگاريم. توجه داريم كه حقوق اسناد تجاري و از جمله چك حقوقي شكل‌گرا (فرماليست) است و قانونگذاران علاقمندند كه آزادي عمل اشخاص را محدود كرده و حتي‌الامكان محتويات سندي را كه چك ناميده خواهد شد، رأساً معين نمايند.

بنابراين مبحث صدور چك را علي‌رغم عنوان آن، كه مبين عملي ناشي از اراده است با معرفي مندرجات الزامي چك و مندرجات اختياري آن آغاز مي‌كنيم. [1]

 

مبحث نخست: مندرجات الزامي چك

گفتار نخست: قيد كلمه چك در روي ورقه (درج عنوان چك)

وقتي طرفين يك عمل حقوقي مبادرت به تنظيم سندي مي‌نمايند، الزامي به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافي بروز كند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترك طرفين پي مي‌برد. حتي چه بسا طرفين عنواني را برگزينند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نيافته و احكام عقدي را كه خود مناسب مي‌بيند بر آن عمل مترتب نمايد. اما در عمل صدور سند (چك)، سرعت، دقت و پرهيز از بروز اختلافات حائز اهميت است. طرفين سند علاقمندند كه با درج صريح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تكاليف خويش دچار ترديد نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، براي احراز قصد مشترك طرفين صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ايجاد چنين انظباتي در صدور اسناد تجاري حساسيت كامل داشته باشد، قطعاً چنين حكم مي‌كند كه سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاكم بر اسناد تجاري خارج است هر چند كه وجود قصد مشترك دائر بر صدور سند تجاري، ثابت گردد. در نتيجه چنين انضباطي حتي اگر مثلاً عنوان چك را براي سند برگزينيم اما ديگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنين سندي را نه مي‌توان چك تلقي كرد نه برات.[2]

قانون تجارت قيد كلمه «چك» را در روي ورقه‌اي كه در ماده 310 ق.ت. به آن اشاره شده، ضروري ندانسته است. در عمل مشكلي در اين مورد وجود ندارد، زيرا روي كليه‌ي ورقه‌هاي چك كه توسط بانك‌ها چاپ مي‌شود، كلمه چك قيد مي‌شود. [3]

2- كورش، كاوياني، همان منبع، ص 51.

1- همان، ص 52.

2- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 190.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.