تاثیر مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-پايان نامه حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد

 

در كنفرانس 1972 لندن كه به دعوت ایمو تشكیل شده بود، درباره مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق كشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر 1972 به تصویب رسید و از تاریخ 30 اوت 1975 لازم‌الاجرا شد. ماده 1 این كنوانسیون مقرر می‌دارد كه دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، كنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق كنند و به ویژه خود را معتقد سازند كه جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد، دیگری كه به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌كند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌كنند، همه تدابیر عملی را بكار گیرند. این كنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یك آن شامل یك لیست سیاه است كه در آن زایدات یا تركیباتی كه دارای مواد رادیواكتیو به میزان زیاد هستند، ذكر شده‌اند و كلاً دفع این مواد، در، دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اكتیویته‌ای كه در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یك لیست خاكستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاكستری در، دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش كند و با دولت یا دولت‌هایی كه ممكن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت كند. این كنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد، دفع زایدات رادیو اكتیو در، دریا دانسته است. كنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در، دریاها و اقیانوسها ممنوع كرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این كنوانسیون در مورد، دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد.

 

فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی

 

در این بخش به اجمال به این مسئله خواهیم پرداخت که مسئولیت بین‌المللی چه مفهومی و برای انتساب آن به اشخاص چه شرایطی را باید لحاظ نمود. درباره مسئولیت (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی) با دو نظریه معروف یعنی نظریات «تقصیر یا خطا» و «خطر یا ريسك» روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که در این مقاله نیازی به توضیح درباره آنها احساس نشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.