تاثیر  پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد-دانلود پايان نامه حقوق

تاثیر پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سؤالات تحقيق

به دليل ويژگي تحول پذير و گستردگي مفهوم «حريم خصوصي» و همچنين، رشد روز افزون تكنولوژي و توجه دولتها به حفظ بيشتر اقتدار، از طريق مداخله در حريم خصوصي اتباع خود، سؤالات ذيل قابل طرح است:

اولاً: آيا مواد قانون آيين دادرسي كيفري در مبحث تحقيقات مقدماتي، در زمينه حفظ «حريم خصوصي» شهروندان، با توجه به اصول قانون اساسي و فقه اسلامي تدوين گرديده است؟

ثانياً: آيا جايگاه حريم خصوصي در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري، توجيه پذير و منطبق با اصول قواعد بين المللي است؟

ثالثاً: آيا قوانين كيفري ايران، محتوي ضمانت اجراي كارآمد و متناسب در برابر ناقضين حريم خصوصي است؟

رابعآًً: آيا در صورت رجوع به فقه، به پاسخ كيفري مناسب نسبت به ناقضين حريم خصوصي افراد خواهيم رسيد؟

 

د: فرضيه‌هاي تحقيق

در برابر هريك از سؤالات تحقيق، فرضيات ذيل قابل ارائه است:

فرضيه اول: موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ كه به تحقيقات مقدماتي اختصاص دارد، انعكاسي از اصول قانون اساسي و فقه شيعه در مورد حريم خصوصي است.

فرضيه دوم: بسياري از اصول و قواعد بين المللي در زمينه رعايت حريم خصوصي در مرحله تحقيقات مقدماتي، در قانون آيين دادرسي كيفري، لحاظ گرديده است.

فرضيه سوم: به دليل محدوديت موارد نقض حريم خصوصي در قوانين كيفري ايران، ضمانت اجراهاي مندرج در اين قوانين نيز محدود و نارساست.

فرضيه چهارم: به جز موارد كلي احترام به حقوق افراد، به دليل نوظهور بودن مفهوم و حق «حريم خصوصي»، نمي توان به ضمانت اجراي مناسبي در متون فقهي در اين زمينه، دست يافت.

مطلب مشابه :  دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک-دانلود پايان نامه ارشد


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.