تعیین تفهيم دلیل امر پليس در دستگيري شخص يا اشخاص -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات تحقيق 

سوالاتي كه در خصوص پليس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ايران بسيار فراوان مي باشد. به طوري كه هر گفتار و بند اين پايان نامه درصدد پاسخ به سوالاتي است كه ممكن است در عمل و تئوري پيش آيد ليكن مهمترين اين سوالات عبارتند از:

1- آيا حقوق شهروندي با ماموريت ها و نحوه عملكرد پليس كه عموما جنبه قهر آميز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

  • آيا پليس با رعايت دقيق موازين حقوق شهروندي قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقيقات مقدماتي برآيد؟
  • آيا پليس مي تواند در راستاي حسن انجام وظيفه، حقوق شهروندي را نقض كند؟
  • آيا پليس مي تواند به بهانه جمع آوري دلايل جرم وارد حريم خصوصي افراد شود؟
  • آيا پليس مي تواند اشخاص را بدون ارائه دلايل دستگير نمايد؟

3- فرضيه هاي تحقيق

1- حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس قابل جمع است.

2-در برخي از جرائم از جمله جرائم عليه امنيت كشور، رعايت دقيق موازين حقوق شهروندي به كشف بموقع و انجام تحقيقات مقدماتي لطمه وارد مي آورد.

3-پليس به منظور حسن اجراي وظيفه، موظف به رعايت حقوق شهروندي است.

4-پليس تنها در صورتي حق ورود به حريم خصوصي را دارد كه دلايل معقولي داشته باشد كه وسايل يا دلايل جرم را در آن محل كشف مي نمايد.

5- پليس هرگاه قصد دستگيري شخص يا اشخاص را داشته باشد، بايد دلايل اين امر را به طور كامل به وي تفهيم نمايد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.