تعیین جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران-پايان نامه

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی

مصادیق سنتی که داخل در مفهوم و قلمرو حریم خصوصی فيزيكي قرار می گیرند عبارتند از حریم خصوصی مربوط به تن، حیثیت و اماكن؛ در خصوص رعايت اين موارد در مرحله تحقيقات مقدماتي، از سوي قانونگذار كشورمان، تمهيداتي انديشيده شده كه در فصل پيش روي، طي دو مبحث مورد بررسي قرار گرفته است:

 

مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی

قبل از بررسي حمايت قانونگذار كشورمان از حريم خصوصي جسماني، واجب است تا مفهوم و مصاديق اين قسم از حريم خصوصي را بشناسيم؛ در ادامه نيز به روشهاي بازرسي و تفتيش اندامهاي داخلي و خارجي بدن در قانون آيين دادرسي كيفري اشاره نموده ايم:

 

گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی

اين گونه حريم خصوصي، در باب حمايت از تماميت جسماني و اطلاعات مربوط به سلامتي انسان است. با توجه به اين كه وجود و تماميت جسماني هر شخص اولين و بديهي‌ترين داشته اوست و با توجه به اين كه هر انساني در اتخاذ تصميم در اين خصوص مقدم به غير خود است؛ هر گونه بازرسي، تفتيش بدني، اعم از اندامهاي داخلي و خارجي بدن در مرحله تحقيقات مقدماتي، ممنوع و يا با تدابير خاصي و بنا به دلايل مورد نظر مقنن، امكان پذير است[1]. از سوي ديگر، انجام معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي و اقدامات مشابه و همچنين افشاي اطلاعات حاصل از اين قبيل اقدامات بنابر اصل اوليه، تنها با اخذ رضايت او امكان‌پذير است و نقض اين فن انحصاري از نظر حقوقي ضمان‌آور است. به رسميت شناختن چنين حقي با توجه به اهميتي كه انسان اصولاً براي اطلاعات مربوط به خصوصيات بدني (رواني) خود قائل‌اند، تضمين لازم براي پاسخ، به اين ميل دروني از بين رفته و حتي سلامتي انسانها در معرض خطر قرار گرفته است. البته همچون ساير اشكال حق و حريم خصوصي، اين حق نيز به صورت مطلق و بي‌استثنا است و در پاره‌اي موارد همچون امر قانوني و يا موارد مربوط به سلامت عمومي و نيز كشف جرائم و موارد امنيتي در چهارچوب نصوص قانوني امكان محدوديت اين حق وجود دارد[2].

به طور مثال، در خصوص تكاليف و تعهدات قانوني مراكز و مؤسساتي كه داده‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي تشخيص و درمان را نگهداري مي‌كنند و نيز در مورد مسائلي همچون نوع داده‌ها و روش‌هاي گردآوري آنها اطلاعات لازم بايد قبل از معاينه و گردآوري داده‌ها به شخص ذيربط ارائه شوند. تضمين حق اشخاص جهت دسترسي به داده‌هاي مربوط به خود همچنين تأمين امنيت داده‌ها و امكان انتقال آنها به اشخاص ثالث (از جمله مقامات دولتي) قابل بررسي و تأمل است[3].

1- انصاري، باقر، پيشين، ص 70

1- همان، ص 72

2- همان، ص 73


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.