تعیین شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-پايان نامه

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: تاريخ صدور

مطابق ماده 311 (ق.ت) « در چك بايد … تاريخ صدور قيد شده … پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد». تاريخ صدور چك بايد متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته مي‌شود. ليكن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چك به عنوان سند تجاري كاسته نمي‌شود. قيد تاريخ صدور چك از نظر مدني و جزايي حائز اهميت است؛ زيرا صادركننده چك هنگامي از نظر مدني و جزايي قابل تعقيب است كه دارنده چك مهلتهاي مقرر را در مراجعه به بانك و طرح دعوي رعايت كرده باشد و اين مهلتها نيز از تاريخ صدور چك تعيين مي‌شوند. [1]

همچنين صادركننده چك بايد در زمان صدور چك اهليت و توانايي قانوني براي انجام معامله و صدور چك را داشته باشد.

به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.

 

گفتار سوم: نام محال‌عليه

محال‌عليه يعني مخاطب دستور پرداخت در چك. ماده 310 ق.ت. به اينكه محال‌‌عليه چك بايد الزاماً يك بانك باشد اشاره نكرده است؛ ولي قانون صدور چك فقط از دارندگان چكهايي كه بر روي يك بانك كشيده شده باشند، حمايت مي‌كند. به اين دليل، چكها در عمل فقط بر روي بانكها كشيده مي‌شوند. قيد نام پرداخت‌كننده چك در عمل مشكلي ايجاد نمي‌كند، زيرا هر بانكي هنگام چاپ ورقه‌هاي چك، نام خود را روي آنها قيد مي‌كند. [2]

 

گفتار چهارم: تعيين مبلغ

از شرايط اساسي صحت صدور چك، قيد مبلغ بر روي چك است. در قانون تجارت تصريحي به لزوم ذكر مبلغ در چك نشده است. ولي با استفاده از مواد 310، 311 و 313 كه به كلمه «وجوه» اشاره شده اين معنا استنباط مي‌گردد كه صادركننده بايد در هنگام صدور چك مبلغ را نيز قيد نمايد. معمولاً براي ذكر مبلغ بر روي چك از اعداد و حروف استفاده مي‌شود. قانون تجارت در مورد ذكر مبلغ چك به اعداد يا حروف ساكت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با اين وجود بانكهاي مجاز بر روي دسته چك‌هايي كه براي استفاده صاحبان حساب بانكي تهيه و در اختيار آنان قرار مي‌دهند، جاي مبلغ چك هم به عدد و هم  به حروف خالي مي‌گذارند تا صادركننده در موقع صدور چك مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنويسد. [3]

در مورد اختلاف بين مبلغ به حروف و عدد، بانك از پرداخت وجه چك خودداري مي‌كند. براي رفع اختلاف، صادركننده مي‌تواند مبلغ صحيح را در پشت چك نوشته و امضاء نمايد. ايضاً در صورت وجود قلم‌خوردگي يا تصحيح اشتباه يا تغيير در متن، لازم است كه صحيح آن را در پشت چك نوشته شده و بوسيله صادركننده، امضاء گردد. [4]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ريال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ريال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره 931-24/4/1382 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [5]

3- همان، ص 191.

4- همان.

1- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 124.

2- حسن، حسني، حقوق تجارت، مشتمل بر كليه مباحث، چ چهارم، نشر ميزان،1385، ص 518.

3- محمد رضا، زندی، همان منبع،ص20.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.