تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پايان نامه کارشناسی ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4 روش ارزشگذاری مشروط

روش ارزش‌گذاري مشروط، نخستين بار در سال 1947، توسط سيرايسي وانتراپ[1] پيشنهاد گرديد و ديويس[2] براي اولين بار در سال 1963، به طور تجربي از اين روش استفاده نمود. اين روش به لحاظ مفهومي به معني «ارزش مشروط بر وجود يك بازار» مي‌باشد. بدين معني كه اگر يك بازار وجود داشت، فرد به چه ميزان براي كالاي زيست محيطي پرداخت مي کرد (ایزدی، برزگر، ص8). در حقيقت روش ارزش‌گذاري مشروط بر پايه يك نوع بازار ساختگي مي‌باشد كه در آن، محقق وضعيتي را در نظر مي‌گيرد كه هيچ بازاري وجود ندارد و وي يك بازار ايجاد مي‌كند. بازارهاي ساختگي مي‌توانند فرضي يا واقعي باشند و تمايل به پرداخت نهایی افراد در اين بازارها به مفهوم قيمت كالا مي‌باشد كه مشروط به موقعيت بازار فرضي[3] يا سناريوي تشريح شده در اين رابطه مي‌باشد. روش ارزش‌گذاري مشروط، به عنوان يك روش غيرمستقيم برآورد تقاضا براي ارزش‌گذاري‌هاي زيست محيطي بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هرچند كاربرد اين روش در ارزش‌گذاري‌هاي مربوط به منابع طبيعي و كالاها و خدمات زيست محيطي در ايالات متحده آمريكا و اروپاي غربي بسيار گسترده بوده است اما، كاربرد روش مذكور در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته بسيار محدودتر بوده است.

براي اينكه تصور صحيحي از اين روش ايجاد شود، لازم است ابتدا يك بازار فرضي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای این که يك پديدة طبيعي در يك شهر احيا و نگهداري شود، مسأله به اين صورت طرح مي‌شود كه مردم چه مقدار حاضرند براي اين پديدة طبيعي بپردازند، حال به عنوان مثال ديگر فرض كنيد كه اين مناظر طبيعي در معرض دود يك نيروگاه فسیلی است. بديهي است كه اين دود تعداد بازديدكنندگان را كاهش مي‌دهد. در اينجا نمي‌توان از روش هدانيك استفاده كرد زيرا جمعيت كافي وجود ندارد و لذا اطلاعات درباره دستمزدها و دارايي‌ها ناكافي هستند (فرسیابی، 1388، ص 6).

در اين روش جمع‌آوري اطلاعات به عنوان مهم‌ترين بخش از مطالعة ميداني حاصل مي‌شود.در اين جا دو حالت وجود دارد. اول اينكه مردم براي به دست آوردن يك پديده چقدر حاضرند بپردازند كه به آن تمايل به پرداخت[4] يا  مي‌گويند. مورد ديگر اين است كه مردم چقدر حاضرند دريافت كنند تا آن پديده را از دست بدهند كه به اين مورد  تمايل به دريافت[5] و قبول جبران یا WTA مي‌گويند.[6]

عملاً تفاوت‌هايي ميان تمايل به پرداخت و تمايل به جبران وجود دارد. تحقيقات تجربي نشان داده است كه تمايل به پرداخت يک سوم تا يک پنجم كم‌تر از تمايل به دريافت است. جواب به اين سؤال در روانشناسي مردم است، مردم زيان وارده به آنچه كه دارند را بيش از هر نفع چيزي كه ندارند ارزيابي مي‌كنند. نكته ديگر اين است كه فرد احتمال مي‌دهد در بررسي تمايل به پرداخت، چيزي را بپردازد لذا آن را كم بيان مي‌كند ليكن در تمايل به دريافت به علت احتمالي بودن دريافت، يك رقم غير واقعي را ذكر مي‌كند. در اين حالت پيشنهاد شده است كه به فرد گفته شود كه وي مي‌بايست مبلغي را يادداشت نمايد كه همه افراد جامعه آن را به طور متوسط ذكر مي‌كنند. در اين حالت باز اين احتمال وجود دارد كه او تصور كند كه اگر همه مردم رقم كمتري را بيان كنند، قيمت متوسط پرداختي نيز كمتر خواهد شد و لذا بهتر است كه مبلغ كمتري را پيشنهاد دهد. بنابر مطالعات تجربي تمايل به پرداخت تابعی از سن، تحصيلات، درآمد، سليقه و بسياري از عوامل ديگر می‌باشد. استفاده از روش استاندارد ارزش‌گذاري مشروط مستلزم حجم نمونه بالا و هزينه‌هاي بسياري است كه اين مورد انتقاداتي را به اين روش وارد كرده است. جدول 2-4 به ارزيابي روش، منافع و مشکلات و کاربردهاي روش ارزش‌گذاري مشروط مي‌پردازد.

 

[1] – Ciriacy-Wantrup,1947

[2] -Peter Davis,1963

The Hypothetical Market1

 

[4]Willingness to pay

4 Willingness to Accept

[6]براي مطالعه بيشتر به کتاب‌ اقتصاد خرد پی.آر.جی. لیارد, ا.ا. والترز ترجمه دکتر عباس شاکری صفحات168-182مراجعه شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط