تعیین مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنوانسيون مداخله درياي آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگي نفتي

 

در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «کشورهاي عضو كنوانسيون با آگاهي از نياز به حمايت ملتهاي خود، در مقابل پيامدهاي شديد سانحه دريائي ناشي از خطر آلودگي نفتي در، دريا و خطوط ساحلي با اعتقاد به اينكه تحت اين شرايط ممكن است اقداماتي با خصوصيت استثنائي براي حمايت از چنين منافعي در، درياهاي آزاد ضروري باشد و اينكه اين گونه اقدامات تاثيري بر اصل درياهاي آزاد نخواهد، داشت، به قرار زير توافق نموده‌اند». ماده 1 این کنوانسیون اعضاي خود را مجاز می‏کند تا در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دريائي و يا عمليات متعاقب آن به منظور جلوگيري، كاهش يا رفع خطرات شديد و قريب الوقوع از خطوط ساحلي يا منافع ذيربط خود، در اثر آلودگي يا تهديد آلودگي دريا به وسيله نفت كه منطقاً منجر شدن آن پيامدهاي زيانبار بزرگ قابل انتظار ميباشد، اقداماتي را در، درياهاي آزاد به عمل آورند. با اين حال بر اساس اين كنوانسيون هيچگونه اقدامي عليه كشتيهائي كه تحت مالكيت يا بهره‌بر‏داري يك كشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارايه خدمات غير تجاري دولتي بكار گرفته شده‌اند نبايد انجام پذيرد. همانطور که می‏بینیم هدف از تصویب این کنوانسیون این است که کشورها به هنگام بروز خطرات زیست محیطی به نحو مقتضی دست به اقداماتی بزنند که در شرایط عادی غیر معمول به نظر می‏رسد. کشور ایران در تاریخ 1/12/1375 به این کنوانسیون ملحق گردیده است.[1]

 

7-2-4- كنوانسيون محيط زيست درياي خزر

 

کنوانسیون حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز سه شنبه 13 آبانماه سال 82 با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ جمهوری اسلامی ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط‌ز‏‏یست‏‏ جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد. طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط‌ز‏‏یست‏‏ دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‏کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏یست‏‏ دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون تاکنون به تصویب هر 5 کشور رسیده است.

 

32- منتشره در روزنامه رسمی شماره 15157 مورخه 21/12/1375.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.