دانلود پايان نامه ارشد:ارائه دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل ششم: نحوه رسيدگي به شكايات چك (ضمانت اجراهاي عدم پرداخت چك)

به منظور رسيدن به اهداف قانونگذار در جايگزين شدن چك به جاي پول نقد، مقنن ضمانت اجراهاي مختلفي پيش‌بيني نموده كه به آنها پرداخته مي‌شود.

در همين ابتدا بايد بيان شود با توجه به موضوع اصلي پايان‌نامه كه به بررسي دعاوي حقوقي اختصاص دارد

به طور مختصر به اين موارد اشاره مي‌شود.

 

مبحث نخست: طريقه‌ اجرايي

ماده‌ 2 ق.ص.چ. آن را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و آنرا مانند ساير اسناد رسمي قابل اجرا از طريق اجراي ثبت معرفي كرده است. سند لازم‌الاجرا عبارت از سندي است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراي مدلول سند باشد. طبق اين ماده شرايط لازم براي صدور اجرائيه عبارتند از:

1- چك مورد نظر بايد عهده يكي از بانك‌هاي مجاز در داخل كشور يا شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد.

2- صدور اجرائيه تنها عليه صادركننده چك امكان‌پذير است.

3- مطابقت امضاي صادركننده چك با نمونه امضاي موجود در بانك بايد به گواهي بانك محال‌عليه رسيده باشد.

4- چك سفيد امضاء و چك‌هاي مشروط و وعده‌دار و چكي كه بابت تضمين انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائيه علیه صادركننده چك نخواهد شد.

5- متقاضي اجراييه بايد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت توديع نمايد و پس از توديع، مال  متعلق به صادركننده چك را به غير از مستثينات دين براي توقيف به اجراء معرفي نمايد. (ماده 69 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 65 قانون اجراي احكام مدني).

6- موعد پرداخت چك رسيده باشد. (ماده 253 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت كل كه متضمن نظريه شوراي عالي قضايي است، مستثينات دين و اموال مورد نياز صادركننده چك را مشتمل بر: يك باب‌ خانه، يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن قرار داده است.

براي صدور اجرائيه، دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه‌ي عدم پرداخت را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند.

بر خلاف موردي كه در آن دارنده شكايت كيفري مي‌كند، ماده 2 ق.ص.چ. دارنده، متقاضي صدور اجرائيه را كسي مي‌داند كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده است و يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنهاست. و بنابراين، متقاضي اجرائيه صرفاً كسي نيست كه براي اولين‌بار به بانك مراجعه مي‌كند، بلكه كسي كه پس از مراجعه به بانك چك به او منتقل شده است نيز حق تقاضاي صدور اجرائيه را دارد.

در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب- اعم از شخص حقيقي يا حقوقي- صادر شد، صادركننده چك و صاحب حساب به طور تضامني مسئول پرداخت وجه چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائيه عليه هر دو صادر مي‌شود. (ماده‌ 19 ق.ص.چ.) (ماده 252 آئين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا).

به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 «دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد». [1]

اقدام از طريق اجراي ثبت داراي معايب و مزايايي است. در رابطه با معايب آن قابل ذكر است عليرغم اينكه اقدام از طريق اجراي ثبت مستلزم وقت كمتري مي‌‌باشد و در واقع بدون رسيدگي و صدور حكم اقدام به اجراي مفاد چك مي‌شود، در عمل دارندگان چكها، اقدام از طريق دادگستري را به طريق اجراي مزبور، ترجيح مي‌دهند. دلايل عمده اين امر را به شرح ذيل مي‌توان برشمرد:

1- همان، ص 116.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.