دانلود پايان نامه ارشد :ارائه عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش‌هاي اندازه‌گيري تقاضاي كالاهاي زيست محيطي

به طور كلي براي اندازه‌گيري تقاضاي كالاها و خدمات زيست محيطي، دو روش ساده وجود دارد:

  • روش ترجيحات آشكار شده[1]
  • روش ترجيحات بيان شده (ابراز شده)[2]

در رويكرد اول، انتخاب‌هاي واقعي افراد در بازار مد نظر قرار مي‌گيرد و از مبادله بين پول و كالا اقدام به استخراج اطلاعات مي‌شود. روش‌‌هاي این رویکرد عبارتند از: روش هزينه سفر، مطلوبيت تصادفي يا الگوهاي انتخاب مجزا، قيمت‌گذاري هدانيک، رفتار جلوگيرنده و قيمت‌‌هاي بازاري (بوکستال و کنل،2007)[3].

در رويكرد دوم از افراد درخواست مي‌شود، ارزش مصرفي يا غيرمصرفي كالاي زيست محيطي را از ديدگاه خود بيان نمايند، به عبارت ديگر اين روش شامل پرسش از افراد در مورد ارزش يك كالاي زيست محيطي يا خدمات اكوسيستمي مي‌گردد، اما در این رويكرد كالايي مورد خريد و فروش قرار نمي‌گيرد و پولي نيز رد و بدل نمي‌شود و انتخاب‌ها، انتخاب‌هايي فرضي است، به همين دليل اين رويكرد مباحثه برانگيز است و با ضريب خطا همراه خواهد بود. روش‌‌هاي ترجيحات بيان شده عبارتند از: الگو سازي انتخاب، ارزش‌گذاري مشروط، رتبه‌بندي مشروط، نرخ‌گذاري مشروط، آزمون انتخاب و مقايسه‌‌هاي موازي. (قربانی و فیروز زارع، 1387). در قسمت بعد مبانی روش ارزشگذاری مشروط که روش مسلط در رویکرد ترجیحات ابراز شده و هچنین روش مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد؛ به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

2-4 روش ارزشگذاری مشروط

روش ارزش‌گذاري مشروط، نخستين بار در سال 1947، توسط سيرايسي وانتراپ[4] پيشنهاد گرديد و ديويس[5] براي اولين بار در سال 1963، به طور تجربي از اين روش استفاده نمود. اين روش به لحاظ مفهومي به معني «ارزش مشروط بر وجود يك بازار» مي‌باشد. بدين معني كه اگر يك بازار وجود داشت، فرد به چه ميزان براي كالاي زيست محيطي پرداخت مي کرد (ایزدی، برزگر، ص8). در حقيقت روش ارزش‌گذاري مشروط بر پايه يك نوع بازار ساختگي مي‌باشد كه در آن، محقق وضعيتي را در نظر مي‌گيرد كه هيچ بازاري وجود ندارد و وي يك بازار ايجاد

[1] Revealed Preferences

[2] Stated Preferences

[3] Bockstael & Connell,2007

[4] – Ciriacy-Wantrup,1947

[5] -Peter Davis,1963

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط