دانلود پايان نامه با عنوان برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

با اشاعه مفهوم توسعه پايدار حفاظت از محيط زيست، توجه به نيازها و شرايط زندگي نسل آينده و استفاده هدفمند و کارا از منابع، مفهوم جديدي پيدا مي‌کند. حفاظت از محيط زيست وکاهش اثرات زيانبار فعاليت‌هاي اقتصادي بر شرايط محيطي زندگي انسان‌ها در چارچوب مفهوم توسعه پايدار، تغيير در نوع نگرش به تخصيص منابع و دستيابي به حداکثر کارآيي اقتصادي را طلب مي‌نمايد. از اين رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب‌هاي سياست‌گذاري نوين، که شرايط توسعه پايدار را مهيا مي‌سازد، پسنديده و مفيد به نظر مي‌رسد (پایتختی اسکویی و ناهیدی، 1386).

با افزایش بیش از پیش جمعیت کره زمین، تأثیر انسان بر محیط زیست و توسعه شهرها کره زمین دچار بحران شده است. مصرف بی‌رویه منابع (بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی) نگران‌کننده است و یکی از تبعات آن مورد تهدید واقع شدن و عدم پایداری در کیفیت زندگی است که این ناپایداری تمامی عرصه­های ذخایر طبیعی، تکنولوژی، شهرسازی، حقوق بشر، جامعه و غیره را شامل می‌شود. به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی نظیر آلودگی‌ها، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، بحث توسعه پایدار در سال 1987 میلادی از طریق گزارش برونتلند[1] تحت عنوان آینده‌ی مشترک، توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در دستور کار قرار گرفت. در تعریف توسعه پایدار هیچ توافق نظری وجود ندارد، با این حال می‌توان یکی از تعریف‌های کاربردی‌ را تعریف برونتلند به حساب آورد. “شیوه‌ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهایش نمی‌کاهد”. این الگوی توسعه تضمین‌کننده­ی ثبات و پایداری منابعی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده‌ها ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم ­تضمین ­کند (عسکر زاده، 1386).

[1]Our Common Future- Brundtland Report,1987

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط