دانلود پايان نامه با عنوان تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

دانلود پايان نامه با عنوان تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • بازداشت متهم به ارتداد

ابتدا به مفهوم ارتداد به صورت مختصر پرداخته و سپس در مورد بازداشت متهم به ارتداد توضیح داده خواهد شد.

قبل از هر چیز باید ببینیم ارتداد چیست؟ ارتداد همان طوری که در لغت آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس، جلد ۲، ص ۳۵۱ ط، مکتبه الحیاه آمده است «ارتداد و ارتد عنه تحول» و سپس می گوید: «و منه الرده عن الاسلام ای رجوع عنه و ارتد فلان عن دینه اذا کفر بعد اسلامه» یعنی … رده از اسلام بکسر راء به معنی رجوع و برگشت از اسلام است و گفته می شود فلانی از دینش مرتد گردید. یعنی پس از اسلام به کفر رجوع کرده.[۱]

فلذا شهید اول در کتاب شریف لمعه در تعریف ارتداد می فرماید: «الارتداد و هو الکفر بعد الاسلام» یعنی ارتداد عبارتست از کفر بعد از اسلام و شارح آن شهید ثانی در توضیح این عبارت می فرماید: کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتاری کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور محمق می شود.

حال باید ببینیم مجازات مرتدین از نظر روایات و کلمات فقها چیست؟

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه به چند روایت برای اثبات قتل مرتد استناد می کند:

  • روایتی است که در آن آمده است «من بدل دینه فاقتلوه» یعنی: هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.
  • در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است؛ هر کس از اسلام اعراض نماید و آن چه بر محمد (ص) نازل گردید کافر شود توبه اش پذیرفته نیست و زنش از او جدا می گردد و اموالش بر فرزندانش تقسیم می شود.
  • در صحیحه حسین بن سعید آمده است که می گوید: نامه ای را خواندم که کسی آن را خدمت حضرت رضا (ع) نوشته بود و در آن آمده بود که مردی در اسلام متولد شده، سپس کافر  می شود و از اسلام خارج می گردد آیا او را توبه می دهند یا گشته می شود. بدون این که او را توبه دهند؟ آن حضرت در پاسخ نوشته بودند «یقتل» چنین کسی کشته می شود.
مطلب مشابه :  پایان نامه مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

همچنین ارتداد در اصطلاح یعنی «حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام» (توحید، معاد، نبوت) و یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که انکار اصول سه گانه منتهی شود به شخص مسلمان رخ می دهد.[۲]

[۱]. مرعشی، محمد حسن، {ارتداد در اسلام}،مجله حقوقی قضایی دادگستری، ش ۹، ۱۳۷۲، ص ۲۲

[۲]. زنجانی، عمید، فقه سیاسی اسلام، به نقل از تذکرة الفقها و جواهر، جلد ۳،انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۲،ص ۳۴۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟