دانلود پايان نامه بررسی برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 • اسليب- اركر[1] و وربيک[2]
 • در بررسي خود در سال 2008 ، تحت عنوان تحليل اقتصاد سنجي از تمايل به پرداخت براي توسعه پايدار: مطالعه موردي منطقه “ولجی پتک[3]” در اسلوونی[4] با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط و نظرسنجي بر پايه پرسشنامه دوگانه دو بعدي و تحليل نتايج با استفاده از مدل دو متغيره پروبيت[5] به نتايج زير دست يافتند:
 • ميزان تمايل به پرداخت بيان شده توسط بازديدكنندگان منطقه فوق الذكر با درآمد ماهانه پاسخ دهنده، نرخ بازديد از كالاهاي زيست محيطي در منطقه، آگاهي پاسخ دهنده، ميزان نگراني پاسخ دهنده در مورد توسعه برنامه‌ريزي نشده در منطقه، نسبت آسيب‌هاي بالقوه در منطقه در نتيجه توسعه برنامه‌ريزي نشده، كالاهاي زيست محيطي در منطقه كه توسط پاسخ دهنده ارزشمندتر ارزيابي مي‌شوند، داراي رابطه مثبت است.
 • ميزان كل تمايل به پرداخت كه با استفاده از مقدار تعديل شده تمايل به پرداخت متوسط افراد محاسبه مي‌شود مي‌تواند انعكاس مناسبي از درك ارزش مصرفي و ارزش غير مصرفي بازديدكنندگان و ساكنان منطقه، براي چشم‌انداز آينده منطقه ولجی پتک فراهم نمايد.
 • آگروسا و همکاران[6] در مقاله‌اي در سال 2008 تحت عنوان ” تمايل به پرداخت هزينه وروديه براي جاذبه‌هاي طبيعي (مطالعه موردي مربوط به ايسلند)” با استفاده از روش ارزيابي مشروط و با استفاده از پرسشنامه‌هايي كه در مكان دو جاذبه طبيعي مهم كشور ايسلند به نام آبشار گالفوس[7] و پارك ملي اسکافتافل[8] توزيع نمودند به نتايج ذيل دست يافتند:
 • بيش از 92% از 252 پاسخ دهنده، تمايل به پرداخت هزينه وروديه داشتند.
 • غالب پاسخ دهندگان به شرطي تمايل به پرداخت هزينه وروديه داشتند كه اين مبالغ صرف بهبود و نگهداري سايت تفريحي شود.
 • چنانچه طرح اخذ هزينه وروديه به مكان جاذبه‌هاي طبيعي موفقيت آميز باشد مي‌تواند در جهت جبران کمبودهای مالی برای حفظ و نگهداری جاذبه‌های طبیعی کمک شایان توجهی نماید.
 • آسافو و همکاران[9] در مقاله‌ای تحت عنوان “مطالعه‌ای بر ارزش‌گذاری مشروط منافع غواصی: مطالعه موردی پارک ملّی دریایی مو کو سیمیلن[10] تایلند” در سال 2008 با بکارگیری روش ارزش‌گذاری مشروط برپایه نظرسنجی انتخاب دوگانه ساده و انتخاب دو گانه دو بعدی و با استفاده از یک نمونه 500 نفری از غواصان پارک ملّی دریایی مو کو سیمیلن به نتایج ذیل دست یافتند:

[1] – Renata Slabe – Erker

[2] – Miroslav Verbic

 9 Voleji Potok

  –10Slovenia

[5] – Probit Model

[6] – Agrusa et all,2008

2 – Gullfoss

3 – Skaftafell

[9] –  Asafu et all, 2008

2 – Mu Ko Similan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط