دانلود پايان نامه بررسی تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

دانلود پايان نامه بررسی تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم : رهن تصرف

«عقد رهن ناقل منافع رهینه به مرتهن نیست اما راهن حق دارد منافع آن را به مرتهن تملیک یا واگذار کند. این واگذاری به صورت اباحه منافع به تصرف مرتهن داده می­شود و این را رهن تصرف نامیده اند.»[۱] این تملیک می­تواند به موجب قراردادی جداگانه و یا شرط ضمن عقد پیش بینی گردد.

 

 

بند پنجم : رهن برای ضمان دَرَک

درک به معنای غرامت است و ضمان درک به معنی ضمان غرامت است. مادة ۳۶۲ ق.م از ضمان درک سخن می گوید که یکی از تعهدات است. اگر مشتری بتواند از بایع رهن بگیرد تا اگر مبیع مستحق للغیر درآید و آن غیر، رضا ندهد مشتری بتواند در راه استرداد ثمن خود، رهینه را بفروشد و طلب خود را بگیرد.[۲] به بیان دیگر بایع و مشتری می­توانند به جهت پیشگیری از بروز ضرردر نتیجه عقد بیع از طرف مقابل خود مالی را به غرامت بگیرند که چنانچه اگر ثمن عین معین بود و مبیع متعلق شخص دیگری باشد مرتهن بتواند از فروش عین مال که به رهن گذارده شده خسارات خود را جبران نمایند. این رهن را رهن برای ضمان درک گویند. « هر چند قانون مدنی رهن برای ضمان درک را نپذیرفته است یعنی عنوان رهن قانون مدنی شامل رهن برای ضمان درک نمی شود اما به استناد مادة ۱۰ و ۷۵۴ ق.م انعقاد چنین قراردادی اشکالی ندارد در این صورت قرارداد مذکور به استناد مادة ۳۳ ق.ث یک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.»[۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:ارائه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 

بند ششم : رهن مشاع

«در این رهن مال مورد گرو حصة مشاع است خواه پیش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در حین انعقاد رهن اشاعه پدید آید؛ اینکه مالک شش دانگ ملکی نصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز رهینة مشاع در مدت رهن به تقاضای راهن منع ندارد و به نفع مرتهن نیز هست.»[۴] مالک مال مشاع مانعی برای به رهن گذاردن حصة خود نداشته و به اذن شریک یا شرکاء خود نیازی ندارد و مانعی از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد.

۳- همان منبع، ش ۷۷۱۷٫

۱- همان منبع، ش ۷۷۱۰٫

۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، همان منبع، ص ۳۶٫

۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، همان منبع، ش۷۷۴۳٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه