دانلود پايان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیت های نظامی در فضا

صعود به آسمان از طريق ابزار ساخت دست بشر اين امكان را فراهم آورد تا از فضا در کنار کاربردهای دیگر به عنوان واسطه‌اي براي اهداف نظامي استفاده شود. اما عملیات نظامی در فضاچیست؟ عمليات نظامي فضايي به هر فعاليتي در فضا اطلاق مي‌شود كه توسط بشر، با عنوان مشروع (قانوني) يا بالفعل در سازمان نظامی كشوري ثبت قانوني شده و اجرا گردد[1]. براي مثال، ماهواره‌ها ممكن است وظایف زیادی براي اهداف نظامي انجام دهند كه شامل ارتباطات، اطلاعات آب و هوايي، دريافت از راه دور و هوانوردي (مانند GPS و راهنماي موشك) مي‌باشد. مادامیکه عمليات نظامي در فضا ادامه داشته باشد، سلاح فضايي نيز در فضا يافت خواهد شد. سلاح فضايي نیز به معناي معرفي سيستم‌هاي تسلیحاتی قابل استفاده در فضاء ماوراء جو است[2]. مثال‌هاي سلاح‌هاي فضايي اختصاصي شامل سلاح‌هاي انرژي جنبشي[3]و سلاح‌هاي انرژي مستقيم[4]مي‌باشد. مفهوم سلاح‌هاي انرژي جنبشي بسيار ساده است «كشتن» از طريق تأثير سرعت بالا (از ضربه-به كشتن) انجام مي‌گيرد. سلاح‌هاي انرژي مستقيم شامل برد وسيعي از فن‌آوري‌ها از جمله ليزرها، پرتوهاي ريز و فناوريهاي تداخل سيگنالي مانند ميكروويوهاي با قدرت بالا يا فركانس‌هاي راديويي قدرت بالا مي‌باشند. سلاح‌هاي پرتو افشاني و الكترومغناطيسي[5] كه زير مجموعه‌ي ديگري از (DEWS)[6] مي‌باشند از طريق نشر و يا توليد ضربان الكترومغناطيسي يا پرتو افشاني عمل مي‌كنند. وسيله‌اي كه از دو دستاورد در يك زمان حاصل مي‌شود سلاح هسته‌اي است. اخيرا سلاح‌هاي مجاورت منفجر شونده[7] كه همچنين مين‌هاي فضايي ناميده مي‌شوند به محض برخورد يا در مجاورت منفجر مي‌شوند. برخلاف پيشرفت‌هاي تكنولوژي، واقعيت‌هاي سياسي دراين زمينه سبب شده است كه كشورهايي كه به توانايهای فضايي نایل شده اند، بکوشند تا از قابليت‌هاي فضايي،  به عنوان وسيله‌اي براي دفاع و دوام امنيت ملي‌خود استفاده نمايند.[8]اما با اين وجود، سلاح سازي فضايي توسط اين دولت‌ها بزرگ نمایی شده است[9]. اين فصل تمرکز دارد بر روي اين مسأله كه چگونه و تا چه ميزان استفاده‌ از قدرت توسط سیستم های تسلیحاتی در فضا تحت قوانين بين‌المللي موجود، و به‌طور خاص، معاهده‌ فضاء ماوراء جو، منشور سازمان ملل متحد و قواعد كاربردي مخاصمات مسلحانه، قانوني مي‌باشد. در ابتدا با ارتش و سلاح های فضایی و پیشینه قانونی-تاریخی آن ها به این مبحث پرداخته می شود.

[1]– J.F. von Bentzien, ‘Diemilitrarische Nutzung des Weltraums in Friedens und Kriegszeiten aus rechtlicher Sicht’, Vol. 35 Zeitung fur Luft- und Weltraumrecht 1986, p. 324.

[2]– Cf.I.A Vlasic, ‘Space Law and the Military Applications of Space Technology’, in N. jasentuliyana (ed.), Perspective on International Law (London, Kluwer Law International, 1995), p. 386, note 6.

[3]-KEWs.

[4] -OEWs.

[5] -ERWs.

[6] -Directed Energy Weapen.

[7]-EPWs.

[8]– National Science and Technology Council, ‘National Space Policy’, 31 August 2006, http://www.ostp.gov/ galleries/default-file/Unclassified%20 National %20 Space %20 Policy %20– %20 FINAL. Pdf (last accessed on 24 February 2011), See also Commission to Access US National Security Space Management and Organization, ‘Report of the Commission to Access United States National Security Space Management and Organization’, Washington DC, 11 January 2001, http://www.defenselink.mil/pubs/space20010111.html,p. 100 (last accessed on 6 April 2011) (‘Rumsfeld Report’, named after the chairman of the Commission, Donald Rumsfeld).

[9]– T. Hitchens, ‘Developments in Military Space: Movement toward Space Weapons?’.Octobr 2003, http://www.cdi.org/pdfs/space-weapons.pdf (last accessed on 29 Octobr 2011). See also J.W.Heath, ‘The Vanishing Horizon: Will the Asymmetric Bettlefield Make Space- Based Weapons a Reality?’, Vol. 45 proceedings of the Forty-fifth Colloquium on the Law of Outer Space 2003, pp. 206-215

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.