دانلود پايان نامه بررسی كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تكليف به جلوگيري از، زيان

 

زياندیده بايد تلاش متعارف خود را براي پرهيز از، زيانهاي بعدي به كار گيرد. چنانچه زيان‌دیده به هر دلیلی موجبات زیادی خسارت را فراهم کرده باشد خوانده دعواي مسئوليت یا همان زیان رساننده می‏تواند براي كاستن مسئوليت خود به كوتاهي وی در اجراي تكليف به اجتناب از خسارت استناد كند. بنابراین اگر از، زياندیده انتظار برود كه جلوي بروز يا توسعه زيان را بگيرد و او چنين نكند غير معمول رفتار كرده و نقض تعهد عرفي نموده است. به عبارت دیگر می‏توان نتیجه گرفت که زيان‌دیده در وارد ساختن زيان به خود، دخالت داشته در حالي كه ترديدي در محروميت او از درخواست خسارت و حتي اطلاق تقصير بر فعل يا ترك فعل نامتعارف نسبت به مسبب حادثه وجود ندارد. در تبصره ماده 355 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 همین قاعده به این شکل بیان گردیده است که «در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص می‏باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود». به عبارت دیگر زیان رساننده بابت زيانهاي ناشي از آتشي كه بر افروخته ضامن است ولي اگر براي شخصي كه دچار حريق شده، موقعيتي فراهم آيد كه از حريق فرار كند و جلوي ورود يا توسعه خسارات ناشي از فعل خوانده را بگيرد و چنين نكند، نمی‏تواند خوانده را مسئول اين خسارات بداند. به عبارت ديگر حق درخواست خسارت بابت اين بخش از، زيان را از دست خواهد، داد. در تائید این قاعده باید از ماده 4 قانون مسؤليت مدني مصوب 1339 نیز یاد کرد که عنوان میدارد «دادگاه می‏تواند خسارت را در موارد زير تخفيف دهد، وقتي كه زياندیده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد». در پایان با استناد به ماده 114 قانون دريايي نيز همين مطلب را شاهدیم که بیان میدارد تأثير عمل مسافر در ورود زيان را نبايد به اعمال قبل از ورود زيان اختصاص داد. به موجب همین ماده در صورتي كه متصدي حمل ثابت نمايد، فوت يا صدمات بدني بر اثر تقصير يا تخلف خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته، 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.