دانلود پايان نامه حقوق:عوامل تفاوت مرور زمان با مواعد

دانلود پايان نامه حقوق:عوامل تفاوت مرور زمان با مواعد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مهـــلت های سه روزه و پنج روزه :

 

 

۱-۳- دادخواست جلب ثالث(هریک از اصحاب دعوا که جلب ثالث را لازم بداند باید             ظرف ۳ روز پس از جلسه دادخواست را تقدیم کند)

 

۲-۳-پاک نویس و امضای رای دادگاه (ظرف ۵ روز از تاریخ صدور توسط دادرس)

 

۳-۳-فاصله زمانی بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه دادرسی کمتر از ۵ روز نباشد.¹

۱-      نظریه شماره ۱۲۱۴/۷-۱۴/۲/۱۳۸۵ اداره حقوقی دادگستری:

عدم ابلاغ وقت دادرسی به مدعی خصوصی که در موعد مقرر دادخواست داده باشد، موجب تجدید جلسه دادرسی است.

 

 

 

ف

 

 

به موجب حکم شماره ۱۹۴۶-۱۲/۱۱/۲۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور . اگر در دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بود مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.

 

۴- مهـــلت های یک هفته ای

 

 

۱-۴-احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود.

۲-۴-هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد کارشناس ایداع نشود کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.

۳-۴-در صورت اعتراض طرفین به نظر کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض خود را ارائه می دهند.

 

 

۴-۴-انشا و اعلام رای حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی

 

۵-مهــــلت های ده روزه

 

۱-۵-رفع نقص دادخواست مرحله بدون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

 

۲-۵-اعتراض به قرار عدم تادیه انتشار آگهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

 

۳-۵-اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ

 

۴-۵-اعاده اوراق قضایی  (برای ابلاغ در محل کار به کارمند دولت توسط کارگزینی یا رئیس که ظرف مدت ده روز باید اوراق را اعاده کند. )

 

۵-۵-تقدیم دادخواست نسبت به اصل خواسته تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین

 

۶-۵-اعتراض نسبت به صدور قرار تامین ظرف ده روز از ابلاغ

۷-۵-ارائه دفاعیات بابت خسارتی که از قرار تامین به خوانده وارد شده ظرف ده روز از        تاریخ مفاد تقاضا

 

۸-۵-سرایدار،خادم،کارگرو هر امین دیگری ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه مبنی بر           مطالبه مال امانی باید از آن رفع تصرف نماید.

 

۹-۵-تسلیم اصل سند موضوع ادعای جعل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعلیت و           دلایل آن.

 

۱۰-۵-اعتراض به قرار رد درخواست تجدید نظرخواه ظرف ده روز از تاریخ الصاق به            دیوار دادگاه.

 

۱۱-۵-رفع نقص دادخواست تجدیدنظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

 

۱۲-۵-مبادله لوایح در مرحله تجدید نظرخواهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادخواست و ضمایم آن

 

۱۳-۵-رفع نقص دادخواست در مرحله تجدید نظر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

 

۱۴-۵-رفع نقص از دادخواستی که برابر مواد ۳۸۱¹ و ۳۸۲² نبوده و یا هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

 

۱۵-۵-رفع نقص از دادخواست فرجامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :سنجش قرعه به عنوان آخرين راه در فصل خصومت و اختلاف به كار