دانلود پايان نامه حقوق:عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارزش‌گذاري كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌هاي طبيعي

در بحران‌هاي زيست محيطي امروز آنچه که مايه نگراني است، نگاه سودجويانه به منابع طبيعي و انديشه تصرف در طبيعت مي‌‌باشد. توجه به تبعات رو به رشد ناشي از تخريب و بهره‌برداري بي‌رويه از طبيعت موجب گرديده است تا دانشمندان با تلاش در جهت تبيين خدمات حاصل از عملكرد اكوسيستم‌هاي طبيعي، توجه تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان كلان را به لزوم حفاظت و توسعه هرچه بيشتر اين مواهب خدادادي جلب نمايند. از اين رو در دهه‌هاي اخير، حوزه اقتصاد محيط زيست و اقتصاد اكولوژيك شاهد افزايش قابل توجه فعاليت‌هاي مرتبط با تعيين ارزش كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌هاي طبيعي بوده است؛ به طوري كه امروزه در مورد ارزش اكولوژيكي و اقتصادي- اجتماعي كالاها و خدمات ارائه شده توسط اكوسيستم‌هاي طبيعي و نيمه طبيعي، اطلاعات زيادي جمع‌آوري شده و موجود مي‌باشد، اما مشكل عمده در اين زمينه آن است كه بخش عمده‌اي از اين اطلاعات در غالب معيارهاي نامناسب تحليلي بيان شده و به گونه‌هاي متفاوت طبقه‌بندي مي‌شود. آنچه مسلم است به منظور امكان‌پذير نمودن تجزيه و تحليل‌هاي طبيعي اقتصادي‌- اكولوژيكي به يك چارچوب استاندارد براي ارزش‌گذاري جامع كاركردها، كالاها و خدمات زيست محيطي نياز مي‌باشد (عزیزی،1390).

 

 

 

2-2-2 روش‌هاي ارزش‌گذاري كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌ها

همانگونه كه ذكر شد منابع طبيعي و كالاهاي زيست محيطي و خدمات اكوسيستمي، اغلب داراي ارزش بسيار زيادي هستند، ولي به ندرت در بازارها مورد معامله قرار مي‌گيرند؛ به همين دليل و به علت عدم امكان محاسبات كمي و دقيق، در تصميم‌گيري‌هاي كلان، به آن‌ها توجه كافي نمي‌شود. عدم درك صحيح كاركردها و خدمات توليد شده توسط محيط زيست خطري جدي براي جامعه محسوب مي‌شود. در اين ميان ارزش‌گذاري ابزاري است كه اطلاعات مفيدي را جهت تصميم‌گيري بين گزينه‌هاي مختلف براي مديران فراهم مي‌آورد. بنابراين ارزش‌گذاري اقتصادي اكوسيستم، از طريق بيان نمودن ارزش كمي كاركردها، كالاها و خدمات زيست محيطي، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان و مديران اجرائي را در حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي ياري مي‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط