دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

سنت

دراينجا برخي از روايات مستفيضي كه فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نموده­اند ذكر مي­كنيم:

پيامبر اكرم (ص) فرمودند: هركسي در كشتن فرد مسلماني حتي در نوشتن كلمه و عبارتي مساعدت كند، در روز قيامت به گونه­اي بر مي­خيزد كه گويي بر پيشاني او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مايوس است۲

امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شريعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ايستايي امورمردمان بدان باشد، ازقبيل آنچه كه مي­خورند و مي­آشامند و مي­پوشند و نكاح مي­كنند وتملك مي­نمايند، خريد و فروش و هبه و عاريه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم مي خورد، به همين دليل مورد نهي قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غيره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد كننده نفس است. ۳

پيامبراكرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومي كمك كنيد، تا او به درگاه خداوند برشما نفرين­كند و نفرين اودرباره شما به اجابت رسد، زيرا نفرين مسلمان مظلوم به اجابت مي­رسد. ۴

همچنين روايت ديگري از امام صادق (ع) نقل شده است كه امام علي (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصي كه خانه­اش را اجاره مي­دهد و درآن خريد و فروش خمر صورت مي­گيرد، فرمودند: اجرتش حرام مي­باشد كه در اينجا مسلم است كه حرمت اجاره دادن (كمك به مستاجر براي انجام جرم) علت حرمت اجرت مي باشد. ۵

روايت ديگري از اما­م صادق­(ع) نقل كرده­اند كه فرموند: «سه نفر را نزد اميرالمومنين­(ع) آوردندكه يكي از آنها مردي را نگهداشته بود و ديگري آن مرد را كشته بود و شخص سوم آنها را تماشا كرده بود. امام در مورد مردي كه تماشا كرده بود، دستور داد تا چشمانش را با ميله كور كردند و شخصي كه مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گرديد و قاتل را هم قصاص كرد. ۶

مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر كتاب و سنت، حكم عقل هم مي­باشد.

بند سوم: عقل

عقل به قبح اعانت براثم، كه سبب خشم مولي مي شود، حكم كرده است. همان طوري كه ارتكاب آن نيز عقلاً قبيح است لذا ما را امر كرده تا آن را ترك كنيم. همچنين عقل، تهيه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبيح مي­داند و بدينسان معين را مستحق عقاب دانسته است.

از آنجا كه قوانين جزايي نيز او را مستحق كيفر مي دانند، بدين جهت قوانين عرفي مكلف به ايجاد قوانين جزايي شده­اند. اگرچه معين نقش اصلي در جرم نداشته باشد. وي را مجازات مي­كنند؛ مثلاً اگركسي در سرقتي سارقي را ياري دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در اين جرم ياري كند، معين و معاون جرم بوده وازديدگاه عقل مستحق جزا و مجازات مي­باشد، همان طوركه قوانين جزايي عمل كرده­اند.حكم عقل مستقل است از قبيح بودن كمك و مساعدت بر انجام فعلي كه مبغوض شارع مقدس است و يا چيزي كه درآن مفسده­اي باشد.زماني­كه عقل آدمي به طورمستقل چنين فعلي را قبيح پندارد، به دليل قاعده ملازمه«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» درشريعت مقدس نيز چنين فعلي قبيح خواهد بود و شخص­اعانت كننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.۱

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

امام خميني­(ره) در مورد قباحت عقلي اعانت براثم مي­فرمايد: «حكم عقل برقبح اعانت برغير است براي نافرماني­امرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعل­آن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.۲ 

مبحث دوم: مباني حقوقي

در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه يك يا چند نفر در انجام عمليات مادي جرم معيني مباشرت نداشته باشند، ولي با ارتكاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلي را كمك و ياري مي­كنند با رعايت شرايطي كه در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته مي­شوند.

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تعزیر می شوند.»

قید این نکته حالی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.

بنابراين معاونت درجرم در صورتي قابل تعزير است كه جرم ديگري وجود داشته و معاون طبق مصاديق تعيين شده توسط قانون «مرتكب اصلي» را ياري و مساعدت نمايد.

درخصوص­اينكه معاونت خود به تنهايي جرم مستقل محسوب مي­شود، يا اينكه معاونت از جرمي كه با همكاري معاون صورت گرفته، قرض­گرفته مي­شود، دو عقيده متفاوت وجود دارد.

۱- نظريه مجرميت استعاره­اي

 ۲- نظريه مجرميت مستقل ۱

گفتار اول: استعاره مجرميت

اين سيستم كه فرانسويان آن را سيستم «مجرميت عاريتي»۲[۱]مي­نامند، بر اين اصل استوار است كه اصولاً خصيصه مجرمانه معاون به مراتب كمتر از مجرم اصلي بوده و خطرات او براي جامعه به مراتب كمتر است. طرفداران اين عقيده معتقدند كه نقش اساسي در ارتكاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ايفا مي كند. 

بند اول: مفهوم استعاره مجرميت

طبق اين نظريه معاونت را بايد مطلقاً وابسته به جرم اصلي بدانيم يعني «طريق وابستگي مطلق» و آن را­ مانند ­مجرم ­اصلي ­مجازات كنيم در اين ­طريق، معاون جرم ­از مجرم ­اصلي ­يا ­مباشر ­جرم ­«استعاره مجرميت» مي­كند.۱ به موجب اين نظريه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نيست، بلكه مجرميت معاون جرم ناشي از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلي است. زيرا اقدامات انجام يافته از ناحيه معاون، از قبيل آلات و ادوات جرم، يا دسيسه و فريب و نيرنگ، يا فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ارتكاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادي و براساس توافق با مباشراصلي جرم صورت گرفته است،با این وجود عمليات مادي­ذاتاً عاري از ويژگي­هاي مجرمانه هستند. بدين لحاظ معاونت جرم مستقلي نخواهد بود. بدين ترتيب درمجرميت عاريه­اي، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، كاملاً وابسته به مجرم اصلي يا شركاي جرم است.

به عبارت ديگر، معاون جرم به تبع مجرميت مباشر يا شركاي جرم، مجرم شناخته مي­شود چرا كه معاون، مجرميت خود را از مرتكب اصلي كسب مي­كند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل ديگري است كه خود آن جرم است. ۲

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:شناسایی استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969

درمجرميت استعاره­اي، معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه امري فرعي و تبعي است. بدين معني كه تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلي است تا معاون عنصر قانوني عمل خود را از آن فعل قرض گيرد. ۳

پس مجرمانه بودن فعل اصلي از شرايط تحقق معاونت است. در صورتي كه عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمي­باشد. مثلاً شخصي در ارتكاب خودكشي ديگري، همكاري و مساعدت مي نمايد، به علت جرم نبودن خودكشي در ايران، قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.۴
اما معاون، مباشر جرم را در ارتكاب جرم ياري و كمك مي­كند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعي و ناشي از مجرم اصلي است، بنابراين اولاً: بايد مسئوليت و مجرميت او تابع مسئوليت مجرم اصلي باشد. ثانياً: ميزان مجازات او هم بايد كمتر از ميزان مجازات مجرم اصلي باشد. دراين سيستم كه از فرضيه عيني سرچشمه گرفته تا زماني كه مباشر اصلي مرتكب جرم نگرديده، موردي هم براي تعقيب و مجازات معاون در بين نيست. ۱استعاره مجرميت خود به دو قسم مطلق و نسبي به شرح زير تقسيم مي شود:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد