دانلود پایان نامه درباره غیرمتداول، عجیب، فتوالکتریک، اَینشتن

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

در عمل وابستگی دمایی زیادی برای ?_v مشاهده شد. در ابتدا ماکس پلانک بود که با فرض گسسته بودن مقادیر انرژی، توانست مدلی رضایتبخش برای توصیف تابش دمایی از یک کاواک فراهم سازد. نظریه ی وی به دلیل این فرض بسیار عجیب و غیرمتداول که انرژی مقادیر گسسته ای دارد، طرد شد. اما چند سال بعد اَینشتن در آزمایش فتوالکتریک درستی این فرض را نشان