دانلود پایان نامه درباره محیط زیست

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

در حوزه محیط زیست و سلامت انسان می‎باشند. با توجه به اینکه واکنش های رایج در مقیاس نانو، ذاتاً در سطح مولکولی روی می دهند، هماهنگی دقیق در خصوص مطالعه ذراتِ در مقیاس نانو مرتبط با سیستم های طبیعی از یکسو، و قوانین شیمی کوانتومی۴ و شیمی محاسباتی۵ وجود دارد. [۹و۷]
مبنای شیمی کوانتومی و شیمی محاسباتی، مدلسازی و انجام محاسبات