دانلود پایان نامه درباره
پدیده‎ها، می‎شد،، ذاتاً،

دانلود پایان نامه درباره پدیده‎ها، می‎شد،، ذاتاً،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

نبود. مکانیک کوانتومی نظریه ای کاملاً آماری است و بسیاری از قواعد آماری کلاسیک در آن موجود هستند. با این تفاوت که آمار در مکانیک کلاسیک برای مجموعه ای از سیستم ها و به دلیل جهل ما از وضعیت کامل سیستم استفاده می‎شد، اما در مکانیک کوانتومی به دلیل این که پدیده‎ها ذاتاً آماری هستند مورد استفاده قرار میگیرد. حتی آمار کوانتومی برای تک

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده