دانلود پایان نامه درباره پسماندهای خطرناک، آلاینده ها

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

بلند مدت مربوط به انواع مختلف آلودگی۱ آب، هوا، خاک، پسماندهای خطرناک۲، فلزات سنگین و غیره بر کسی پوشیده نیست. امروزه در سراسر گیتی، هزینه هایی گزاف در راستای کنترل و بی خطرسازی آلاینده ها مصرف می گردد و بدیهی است کشور ما نیز با توجه به روند پرشتاب توسعه، از این امر مستثنی نخواهد بود. بنابراین، هرگونه پژوهش مفید در این زمینه ها می