دانلود پایان نامه درباره ۱۹۲۵، هایزنبرگ، ۱۹۲۶، فرمول‎بندی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

الگوی پراشی در پرده مشاهده می شود که به سادگی از مکانیک موجی نتیجه گرفته می‎شود[۸و۱].

شکل ۱-۲ نمایش پراش دو شکاف

اما نظریه‎ی کوانتومی بر پایه‎ی گسسته بودن مقادیر کمیت‎ها به رشد خود ادامه داد و پس از فرمول‎بندی در سال ۱۹۲۵ توسط هایزنبرگ و ۱۹۲۶ توسط شرودینگر تا اوایل دهه چهل، آن قدر مسائل لاینحلی را حل نمود که قابل تصور