ایزابل واربورن، بزرگ برادر، نشان می دهد در اینستاگرام ظاهر می شود

جولای 2, 2018 Off By 92

واربرتون، برنده برادر بزرگ، طرفداران و فالوور اینستاگرام خود را با تغییرات چشمگیر شوکه کرده است.

ستاره مروه شاهزاده سال 2017 غیرقابل جشن بود، اما به زودی نگاه او را در فضای چند ماه تغییر داد.

اعتبار: برادر بزرگ / کانال 5

ایزابل با اشاره به افزایش فالوور اینستاگرام 113k خود، خود را برای نشان دادن موهای بلند و آرامش موهای خود را نشان داد، اما ظاهر او در ضربه محکم و ناگهانی پیروان خود را تقسیم کرد و آنها را به سرعت در رسانه های اجتماعی تقسیم شده است.

یکی از اعضای گرم اینستاگرام درخواست کرد: “izabellewarburton شما یک دختر بسیار زیبا هستید اما من صادقانه فکر نمی کنم که شما نیاز به همه چیز را تشکیل می دهند. Xx.”

“این دختر خیلی دوست داشت در برادر بزرگ زمانی که آرایش بسیار کمی داشت، این تنها راه بیش از حد است”، اعلام کرد که کسی دیگر.

همانطور که یکی دیگر از اینها را در ذهن داشت: “واقعا دوستت داشتم که برادر بزرگ است، پس این چیزی نیست که تو دوست نداشته باشی، اما تو خالی هستی، مضحک هستی، واقعا لازم نیست که بخواهی یاد بگیری که چطوری با هم ترکیب کنی؟” “

به طوری که نظرات متوسط ​​ارسال شد، طرفداران طرفدار او عجله داشتند که برای او چسبیده و نگاهی زیبا به عکس ها داشته باشد.

“در پایان روز، به نظر می رسد که او احساس راحتی می کند و به نظر می رسد زرق و برق دار با آرایش یا بدون آرایش، به خصوص در افرادی که می گویند” نظرات متوسط ​​”، یکی از طرفداران نوشته است.

در حالی که یکی دیگر از همتایان هیتلر، نوشت: «آیا آرایشگری که بر زندگی دیگران تأثیر می گذارد؟ هیچ کس دوست ندارد که بقیه ما یک زندگی داشته باشد و زندگی اش را زنده نگه داشته است».
“چرا دختران بویژه دختران به دیگران کمک می کنند تا دیگر دختران را تربیت نکنند، اگر ایزابللا را شاد کنند، پس او را ترک می کنند، همه ما بدبختی را در یک لحظه انجام می دهیم، حتی بد نیست که او را تنها بگذارید،