سنجش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-پايان نامه

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 آلودگي محيط زيست معضلی جهانی

با ازدياد روز افزون جمعيت، پيشرفت تمدن بشري و توسعه فناوري، آلودگی کره زمین به حدی رسیده است که زندگي ساکنان را تهديد مي‌کند. امروزه این آلودگی به شکل بحران درآمده است، به طوري که در هر کشور حفاظت از محيط زيست مورد توجه جدي دولت‌مردان قرار گرفته است. امروزه وضعيت زيست محيطي به گونه‌اي شده است که مردم يک شهر يا حتي يک کشور از آثار آلودگي در شهر يا کشور ديگر در امان نيستند.[1]

علت آن که محيط زيست به صورت مسأله جهاني در آمده است را مي‌توان در چند مورد جستجو کرد:

  • برخي معضلات زيست محيطي ذاتاً بعدي جهاني دارند. براي مثال، کلرو فلئورو کربن‌هاي (CFC) وارد شده به جو زمين، صرف نظر از محل ايجاد آن‌ها، معضل جهاني تخريب لايه ازن را باعث مي‌گردد و همچنين توليد دي اکسيد کربن به گرم شدن کره زمين و تغيير آب و هوا در سراسر آن منجر مي‌شود. بنابراين اثرات دفع مواد آلاينده دامنه‌اي جهاني دارد و از اين رو جز از طريق همکاري‌هاي بين المللي نمي‌توان با آن‌ها مقابله نمود.
  • برخي معضلات زيست محيطي به بهره‌جويي از منابع مشترک جهاني باز مي‌گردند، يعني به منابعي چون اقيانوس‌ها، بستر درياهاي عميق، جو و فضاي بيروني جو که متعلق به تمامي افراد و ساکنان زمين مي‌باشد.
  • بسياري از معضلات زيست محيطي ذاتاً منطقه‌اي هستند به اين معني که از مرز يک کشور فراتر مي‌روند و ممکن است در کشورهاي مجاور نيز تأثير گذارند. براي مثال مي‌توان به توليد گاز دي اکسيد سولفور در يک کشور و انتقال آن به وسيله باد به کشورهاي مجاور و ريزش باران‌هاي اسيدي در آن‌ها اشاره نمود. همچنين دفع مواد زايد و زباله بوسيله يکي از کشورهاي حوزه يک درياچه يا يک درياي تقريباً بسته بر محيط زيست تمامي کشورهاي آن حوزه تأثير مي‌گذارد[2].
  • برخي معضلات زيست محيطي داراي گستره‌اي تقريباً محدود و کشوري هستند، اما تعداد کشورهايي که در آن‌ها فرايند بهره‌جويي بي‌رويه از محيط زيست صورت مي‌گيرد، چنان زياد است که اين گونه معضلات نيز خود به خود گستره‌اي جهاني مي‌يابند. براي مثال مي‌توان به فعاليت‌هاي کشاورزي ناپايدار، فرسايش و تخريب خاک، جنگل زدايي و بسياري از معضلات ناشي از رشد شهر نشيني و فعاليت‌هاي صنعتي اشاره نمود.

در نهايت، بسياري از فرايندهايي که منجر به بهره‌جويي بيش از حد از منابع طبيعي و تخريب آن‌ها مي‌شود رابطه‌ی تنگاتنگی با سياست، اجتماع و اقتصاد دارد، فرايندهايي که خود بخشي از اقتصاد سياسي جهاني هستند.

مساله تخريب وسيع يا بين‌المللي محيط زيست، به تدريج به عنوان يک تخلف از حقوق بين‌الملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اکنون در تعدادي از عهدنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه، مکانيسم‌هايي براي اجراي اصول و قواعد بين‌المللي پيش‌بيني شده است.[3]

کوشش‌هاي مقتضي نمايانگر رعايت استاندارد کلي و عمومي است که دولت‌ها براي حفاظت از محيط زيست موظف به تنظيم آن بوده و توجه به آن، مستلزم ارائه و قرار دادن مقررات موثر اداري و قوانين پيشگيري از آلودگي‌هاي محيط زيست مي‌باشد که بتواند عملکرد بخش‌هاي عمومي و خصوصي را که ممکن است محيط زيست ديگر کشورها و يا مشترکات جهاني را تحت تأثير قرار دهند کنترل نماید. در ادامه به توضیح فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار پرداخته می شود.

[1]www.daneshnameh.roshd.ir

[2] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

[3] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط