سنجش جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک

يکي از راه‌هاي تعيين حريم خصوصي، آن است که معلوم شود قانون، انجام کدام رفتار را در خصوص افراد، جرم و براي آن مجازات تعيين کرده است. افعالي چون تجاوز به املاك، مزاحمت و ايذاء و اذيت، هتک حرمت اشخاص، جرايم عليه اشخاص و اطفال، جرايم ضد عفت، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي، افشاي سرّ، ربودن مال غير، سرقت، تهديد، اتلاف اموال غير، هتک حرمت منازل، افترا و تهمت از اين نوع هستند که در هر کدام به نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي وجود دارد. مي توان گفت دليل مجازات براي چنين رفتارهايي آن است که مرتکب، با انجام آن حقي از حقوق انساني فرد که ناظر و مربوط به حريم خصوصي او مي باشد را مورد تجاوز و تجاسر خود قرار داده است. در قانون مجازات اسلامي ــ کتاب پنجم ــ با عناوين متفاوتي نوع مجازاتهاي مربوط به مرتکب نقض چنين حقوقي، از زندان تا اعدام تعيين شده است[1].

از سوي ديگر، مباني نظري در بنيادهاي اسلامي و غربي متفاوت است. به عبارت ديگر، آنچه در اسناد حقوق بشري، به عنوان حقوق اوليه و ذاتي انسان مطرح شده است، با مبناي خاص خود تعريف و تبيين شده اند. اين مباني شامل عقل پسندگي، گرايش سکولاريستي، فرجام انگاري، پذيرش تفکرات اومانيستي و مسؤوليت گريزي است. مطابق اين مباني، حريم خصوصي دامنه ي گسترده اي پيدا مي کند. به عبارت ديگر، اصل بر آزادي افراد است که در پرتو آن، دخالت جامعه بايد به حداقل برسد و تنها مرجعي که تعيين مي کند يک فرد تا کجا مي تواند خود براي خود تصميم بگيرد، قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه، آن هم ويژه ي يک جامعه دموکراتيک است[2]. مهمترين مباني نظري در اسلام عبارتند از: خدامحوري، مسؤوليت محوري، پذيرش اصل حکمت الهي و کمال محوري. متفکرين اجتماعي و فلاسفه ي حقوق در غرب، فقط به دو حق؛ يعني حق فرد و حق جامعه توجه کرده اند. همچنين، از مهمترين فرايض الهي که بر مبناي تحقق سعادت جمع و رساندن آنها به جامعه ي دموكراتيك و ارائه ي يک الگوي موفق، تبيين شده است، امر به معروف و نهي از منکر است. برخورداري از جامعه ي نمونه با اين فريضه الهي، ارتباط مستقيم دارد؛ چرا که قرآن کريم در سوره آل عمران، آيه ي 110 اعلام مي نمايد که شما بهترين امت مي باشيد؛ بدان دليل که امر به معروف و نهي از منکر مي کنيد و اين مبناي تحقق سعادت يک جامعه است[3].

از جمع بندي اين مطالب، استفاده مي شود که پذيرش حريم خصوصي و عدم مداخله بي مورد در آن و نقض نکردن آن، حداقل مطلوبهاي مؤمن است؛ هر چند هر مؤمني مکلف است که خود نيز در خلوت وجلوت به مراقبت از حدود الهي بپردازد. تاريخ حاکي از آن است که در زمان حکومت امام علي (عليه السلام) در کوفه، مردم شهر انبار، مورد تجاوز لشگر معاويه قرار گرفتند و يکي از سربازان معاويه، خلخالي را از پاي يک زن يهودي ربود. وقتي که اين خبر به امام رسيد، فرمودند

2- آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368، ص 118

1- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، انتشارات مجد، چاپ اول سال 86، ص 11

2- مصباح يزدي، محمدتقي، فلسفه اخلاق، (چاپ سپهر)، شرکت چاپ و نشر بين‌الملل، 1381، ص 34


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.