سنجش عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف : مفهوم لغوي

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط .  « حدّ » مفرد  « حدود »است  و در لغت به معناي مرز است .(الحد : حاجز بين الشيئتين )

راغب مي گويد:« واسطة ميان دو چيزي كه مانع از اختلاط و آميختگي آنها به يكديگر مي‌شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معناي منع به كار رفته است و به همين خاطر به نگهبان ( حداد ) گويند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت ناميدن حد براي مجازات از اين جهت است كه حد، مانعي است براي تكرار كردن آن عمل ونيز مانعي است براي اين كه نمي گذارد ديگري راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله مي فرمايد : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آيه 229 ).

اينها حدود و مرزهاي الهي است ؛ از آن تجاوز نكنيد ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسير نمونه آمده است :

«در اين آيه و آيات فراوان ديگري از قران مجيد تعبير لطيفي درباره مجازات الهي به چشم مي‌خورد و آن تعبير به حد و مرز است و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با قوانين الهي تجاوز از مرز محسوب مي شود . در حقيقت در ميان كارهايي كه انسان انجام مي دهد يك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانين و احكام الهي اين مناطق را مشخص مي كنند و مانند علامت هايي هستند كه در اين گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آيه ديگري مي فرمايد :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آيه 187 .)….و اين مرزهاي الهي است به آنها نزديك نشويد . در تفسیر نمونه ذيل آية شريفه آمده است :

« خداوند در اين آيه ، ابتدا قسمت هايي از احكام و روزه و اعتكاف را بيان مي فرمايد و از آنها به عنوان « مرزهاي الهي » تعبير مي نمايد ؛ مرز ميان ممنوع و مجاز و جالب اين كه نمي گويد از مرزها نگذريد بلكه مي گويد به آنها نزديك نشويد . چرا كه نزديك شدن به مرز وسوسه انگيز است و گاه سبب مي شود كه بر اثر طغيان شهوات يا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از  ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

1  – راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ، قاهره ، مکتبه الانحلو مصریه ،1970 ، ص 453

2 – ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، ج 3 ، دارالتراث العربی ، بیروت ، ص 79

3  – راغب اصفهانی ،حسن بن محمد ، همان ،  ص 453

1 –  ابن منظور ،جمال الدین محمدبن مکرم، همان ، ص 81

2 –  مكارم شيرازي ، ناصر، تفسير نمونه ، ج2 ، دارالکتب الاسلامیه ، خرداد 1387 ، ص 121

3- منبع پیشین ، ص 652

1 –  الحسینی الشیرازی ،السید محمد ، الفقه ، کتاب الحدود و تعزیرات ، ج 8 ، دارالعلوم ، بیروت ، چاپ دوم ، 1409، ص 5

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟