سنجش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

۱  نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاري مشروط

يکي از انتقادات مهم وارد بر روش ارزش‌گذاري مشروط آن است که پاسخ‌هايي که در نتيجه نظرسنجي در اين روش به دست مي‌آيد بر قضاياي فرضي استوار است و بنابراين داراي تورش است (دیاموند و هاسمن،۱۹۹۴)[۱] ، که تورش ايجاد شده ممکن است ناشي از انتخاب نادرست نمونه، نسبت پايين پاسخ‌ها، نسبت پاسخ‌هاي متفاوت مشاهده شده در زير بخش‌هاي[۲] متنوع باشد امّا تمامي‌اين طبقه‌بندي‌ها در مواردي داراي اشتراک مي‌باشند. از ديدگاه اَرو و همکارانش[۳] (۱۹۹۳)، تورش‌‌‌‌‌‌‌هاي شناسايي شده در اين روش عبارتند از:

 • تورش طراحي،
 • تورش عملياتي،
 • تورش فرضيه‌اي
 • تورش استراتژيک.

تورش طراحي[۴]، ذهنيت در مورد تعيين مبالغ پيشنهادي اوليه با ابزارهاي پرداخت را شامل مي‌شود. تورش عملياتي[۵] به عدم آشنايي با کالايي که قصد ارزش گذاري آن را داريم اشاره مي‌کند.

تورش فرضيه‌اي[۶] بيانگر اين حقيقت است که ممکن است اجبار به پرداخت، واقعاً در آينده نزديک اتفاق نيفتد و در نهايت تورش استراتژيک[۷] مرتبط با اين مطلب است که تمايل افراد، ترجيحات واقعي آن‌ها را آشکار نمي‌کند، به بيان ديگر در رفتار استراتژيک، مردم آگاهانه سعي مي‌کنند پرداخت آينده خود را از طريق اغراق يا کم‌تر از حقيقت بيان نمودن تمايل به پرداختشان تحت تأثير قرار دهند. در طبقه‌بندي ديگري كه توسط ونكاتاچالام[۸] (۲۰۰۴) انجام گرفته است، تورش‌هاي مشاهده شده در روش ارزش‌گذاري مشروط، شامل موارد ذيل مي‌شود‌:

 • اثرات جايگذاري[۹]،
 • اثرات توالي[۱۰]،
 • اثر اطلاعات[۱۱]،
 • اثرات استنباطي[۱۲]،
 • تورش فرضيه اي،
 • تورش استراتژيك.
مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

اثرات جايگذاري به اين مفهوم است كه تمايل به پرداخت براي كالاها و خدمات، براساس قلمروي آن‌ها تغيير نمي‌كند. اثرات توالي بدين مفهوم است كه تمايل به پرداخت براي كالاها و خدمات زماني كه ترتيب ارزش‌گذاري آن‌ها تغيير مي‌كند، متفاوت مي‌شود. اثر اطلاعات زماني اتفاق مي‌افتد كه تمايل به پرداخت براي كالاها و خدمات به وسيله اطلاعات فراهم شده در سناريوهاي ارزش‌گذاري تحت تأثير قرار گيرد. اثرات استنباطي به آن معني است كه تمايل به پرداخت، تحت تأثير نوعي تكنيك استنباطي مورد استفاده براي تخمين WTP قرار دارد. در تورش فرضيه‌اي، بازارهاي فرضي معرفي شده از بازارهاي واقعي كاملاً متفاوت هستند و در نهايت در تورش استراتژيك به علّت وجود

[۱]  Diamond & Hausman,1994

[۲] Subsections

[۳] Arrow et all,1993

۳Design Bias

۴Operational Bias

۵Hypothetical Bias

۶Strategic Bias

۳L.Venkatachalam,2004

۴Embedding Effects

۵Sequencing Effects

۶Information Effects

۷Elicitation Effects

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط