سنجش فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ۲ماده۴ معاهده فضا: «اهداف صلح‌آميز»

بند دوم ماده چهارم تنها به غير نظامي شدن «ماه و ديگر اجرام آسماني» مربوط مي‌شود.[۱]باید یاد آوری نمود كه در سال ۱۹۶۷ نه آمريكا و نه اتحاد جماهیر شوروي تلاش نداشتند روندغيرنظامي شدن كامل كل فضاء ماوراء جو را در مقايسه با قوانین ایجاد شده توسط معاهده قطب جنوب[۲]را پی گیری کنند.[۳] بنابراين، يك حذف عمومي صورت گرفته است.[۴]در غير اينصورت بند دوم ماده ۴ معاهده فضا شباهت مهمی با معاهده قطب جنوب دارد و به گونه‌ بحث انگيزي تأثير مشابهي مانند تأسيس يك رژيم  حقوقی بین المللی مبتنی بر غير نظامي کردن كامل داشته است، اگرچه به طور خاص به فضا و کرات آسماني محدود شده است.[۵]

در این ماده، بحث اصلی روي تفسير واژه‌ «صلح‌آميز» در مفهوم استفاده از فضاي خارجي جهت «اهداف صلح‌آميز» تمركز مي‌كند. گرچه اين تصور به ذهن مي‌رسد كه اين واژه معناي كاربردي خود را خواهد داشت و در غیر این صورت، مباحث بطور كلي به سمت دو واژه‌ ديگر «غير تهاجمی» و «غير نظامي»كشيده مي‌شوند. ابتدا به دنبال حوادث اسپوتنيك و اكسپلورر، آمريكا واتحاد جماهیرشوروي ، در ابتدا به غيرنظامي شدن فضاء ماوراء جو بطور كامل چشم دوختند.[۶]با اين حال، در دسترس بودن و کاربردها و قابلیت های بالقوه سيستم‌هاي ماهواره‌اي، آمريكا را بر آن داشت كه تفسير قبلي خود از واژه‌ي صلح‌آميز را كه در سال ۱۹۵۸ داشته از غيرنظامي به غير تهاجمی تغيير دهد. اما اين موضوع مورد بحث و مجادله قرار گرفت و استدلال شد كه تفسير صلح‌آميز به معناي غيرتهاجمی آن طور كه  مورد نظر و حمایت امريكاست، نادرست می باشد. جايگزيني عبارت صلح‌آميز با غير تهاجمی دربند دوم ماده ۴ معاهده فضا به معنای این است كه  اگر دولتی کاربرد فضایی محدود بند ۲ ماده ۴ را بپذیرد که فضای تهی خارج از جو زمین ممکن است برای اهداف تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد[۷]، اين نتيجه قابل ضمانت نمي‌باشد. به ويژه هنگامي كه ماده ۳ معاهده فضاو همچنين مفاد منشور ملل متحد كاربرد زور در فضاء ماوراء جو را ممنوع اعلام كرده است.[۸]به بيان ديگر مي‌توان در این راستا بند ۲ماده۴ را بي‌ثمر دانست. از طرف ديگر، تفسير كلمه‌ صلح‌آميز» به «غيرنظامي» بسيار محتمل‌تر است. صلح‌آميز بايد جدا از واژه‌هايي مانند «آفندی» يا «تهاجمی» و«پدافندی» يا «غير تهاجمی» در نظر گرفته شود. چنگ اپتلي ماده۱ پيمان قطب جنوب ۱۹۵۹ را، به صورت زيرتفسیر یا خلاصه مي‌كند:

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:حفظ صلح و امنیت بین المللی

[۱]-گر چه بند ۲ ماده ی ۴ معاهده ی فضا تنها به اجرام آسمانی اشاره دارد، باید  به این موضوع توجه داشت که ماه نیز جرم آسمانی می باشد، از این رو نمی تواند ادعا کرد که ماه مشمول مقررات این ماده نمی شود. ر.ک.به:

. Contra, see R.J. Zedalis and C.L. Wade, p. 461.

 

[۲]-Antarctica Treaty 1959.

[۳]– This became apparent when both superpowers rejected a proposal to that effect, see UN Doc. A/C.1/PV.1493 of 1 August 1966 and UN Doc. AC.105/C.2.SR.66 of 1 August 1966.

[۴]– C.Q. Christol, pp. 21-22 and R. Lakshanan, ‘prohibition of Weaponisation of Outer Space’, Vol. 28 proceedings of the Twenty- eighth Colloquium on the Law of Space 1985, p. 73.

[۵]-پیمان آنتارتیک ۱۹۵۹،۴۰۲ U.N.T.S. 71،در ۲۳ جون ۱۹۶۱ به اجرا در آمد.ماده ۱ این پیمان بیان می دارد:قطب جنوب باید منحصرا برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. در میان موارد دیگر باید استقرار پایگاههای نظامی و استحکامات، اجرای مانورهای نظامی، همچنین آزمایش هر نوع سلاح باید منع گردد. پیمان حاضر استفاده از پرسنل نظامی یا تجهیزات برای تحقیقات علمی یا جهت هر هدف  صلح آمیز دیگری را نباید منع کند.

, D. Goedhuis[6]ارزیابی قوانین عمده ی پیمان فضاOST,،۲۷ ژانویه ۱۹۶۷،Vol.15 Netherlands I.L.Rev 1968,p.23.

ریس جمهور امریکا آیزون هاور به ریس جمهور پیشین اتحاد شوروی سابق(بولگانین)در ۱۳ ژانویه ۱۹۵۸ می نویسد: به نظر من زمان توافق ما بر این موضوع که فضای ماوراء جو باید تنها برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ، فرا رسیده است. ما با یک لحظه سرنوشت ساز در تاریخ در ارتباط با این موضوع روبرو می شویم.هم اکنون هر دو دولت(امریکا و اتحاد جماهیر شوروی)از فضا برای آزمایش موشک های طراحی شده جهت اهداف نظامی استفاده می کنیم. زمان توقف اکنون است.به نقل از :

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش جدا سازی محکومین از متهمین

D.Wolter ,pp.10-11.

[۷]– I.A. Vlasic, ‘The Legal Aspects of peaceful and Non- peaceful Uses of outer space’, in B .Jasani (ed), peaceful and Non-peaceful Uses of Space: problems of Definition for the Prevention of an Arms Race (Geneva, UNIDIR, Geneva, New York: Taylor & Francis, 1991), pp. 44-55 even concludes that “[i]f ‘peaceful’ means ‘non-aggressive’. then it follows logically – and absurdly – that all nuclear and chemical weapons are also ‘peaceful’, as long as they  are not used for aggressive purposes”.

[۸]-ماده ۳ معاهده فضا بیان می دارد که: دولت های عضو این معاهده باید فعالیت هایشان را در زمینه ی اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی را، در چارچوب قوانین بین المللی ،شامل منشور سازمان ملل متحد، به خاطر صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاریهای بین المللی ادامه دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.