سنجش قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنوانسیون های چهارگانه۱۹۴۹  ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷

حقوق بشردوستانه بين المللي امر بديعي است و مربوط به قرن حاضراست ، تاريخچة آن از بعد از جنگ جهاني شروع مي شود ، البته قبل از جنگ جهاني هم مقررات پراكنده اي وجود داشت ، اما باز به جهت اينكه در جنگ جهاني اسيران زياد گرفته شده بودند وعده زيادي مجروح و سربازان اسير و … بودند[۱] . لذا به پيشنهاد صليب سرخ بين المللي ۴ كنوانسيون در ۱۹۴۹ تصويب شد تحت عنوان كنوانسيونهاي ژنو كه هر كدام مربوط به بخشي از موضوعات مربوط به جنگ است ،‌كمبودي كه در آن چهار كنوانسيون بود اين بود كه آن چهار كنوانسيون مربوط به جنگهاي بين المللي بودند يعني اگر كشوري با كشور بيروني درگيري مسلحانه پيدا مي كرد مقيد بود با نيروي هوايي زميني و دريايي اش چه بكند؟ از لحاظ اسلحه چه محدوديتي داشته باشد محدوديتهايي از نظر سلاح و امثال اينها درجنگ با نيروي بيروني واجنبي در آن چهار كنوانسيون وجود داشت ولي تصريحي درمورد برخوردهاي مسلحانه در درگيريهاي داخلي وجود نداشت.

هدف دوپروتكل ۱۹۷۷ ، بيشتر هدفش روشن كردن قواعد مربوط به جنگها و درگیریهای مسلحانه داخلي و جريان دادن قواعد بشردوستانه نسبت به درگيريهاي داخلي است.

به طور کلی مقررات کنوانسیون های چهارگانه  ژنو و پروتکل های الحاقی در هنگام مخاصمات مسلحانه چه در جنگهای زمینی ، دریایی ، هوایی و چه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد ولی به صورت اخص مقررات کنوانسیون در هنگام وقوع جنگهای دریایی را می توان در موارد زیر بیان نمود:

مطلب مشابه :  تفاوت مرور زمان با مواعد -پايان نامه ارشد

۱- کنوانسیون دوم  ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به اصلاح وضع مجروحان، بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا.

۲- مقاوله نامه ژنو مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ ضمیمه به کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹٫

۳- مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیونها و  پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ در خصوص مجروحان ،بیماران و کشتی شکستگان .

[۱] رعايت حقوق بشر دوستانه بين المللي، ترجمه دبيرخانه كميته ملي حقوق بشر دوستانه، نشر سِر سیم، تهران، ۱۳۸۳ص ۱۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.