سنجش معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-پايان نامه

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار دوم: موانع سوء نيت عام

در اين قسمت به بررسي موضوعي مي پردازيم كه بسيار حائز اهميت مي باشد. دليل اهميت به اين خاطر است كه در مسئوليت جزائي متهم تأثير گذار مي باشد. در واقع بايد گفت كه در برخي موارد با توجه به اينكه عمل ارتكابي از نظر قانون جرم مي باشد اما به واسطه ي عواملي وصف مجرمانه از آن برداشته مي شود. اين علل و عوامل را مي توانيم را به دو دسته تقسيم نماييم. دسته اول: مسئوليت به شكل عيني از بين مي رود و آن زماني است كه مرتكب جرم عملي را انجام داده كه در شرايط عادي از نظر قانون مجازات جرم است اما مقنن به دلايلي عنوان مجرمانه را از آن عمل بر مي دارد و آن هنگامي است كه مرتكب در شرايطي كه در قانون مجازات ذكر گرديده  عمل مجرمانه را انجام داده و وجود همان شرايط هم باعث شده كه مقنن مرتكب را معاف از مجازات بداند. اين عوامل علل توجيه كننده جرم ناميده مي شوند كه مرتكب در ارتكاب عمل مجرمانه قصد دارد، اما به جهت وجود شرايط قصد وي زائل گرديده و مجازات در مورد وي اجرا نمي گردد كه از جمله عبارتند از: 1- امر قانون و دستور آمر قانوني 2- دفاع مشروع 3- اضطرار 4- رضايت مجني عليه (اجراي ورزش هاي خشن و عمليات جراحي). اين دسته از علل كه علل موجه جرم ناميده مي شود مد نظر ما نمي باشد زيرا در ارتكاب عمل مجرمانه سوء نيت وجود دارد و عمل ارتكابي هم جرم است اما به واسطه وجود شرايطي مرتكب مشمول اعمال مجازات نمي گردد. دسته دوم: علت رفع مسئوليت و زوال آن بيشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حكم قانونگذار. در اين حالت مرتكب مسئول شناخته نمي شود زيرا علل شخصي موجب مي گردند كه اين عوامل علل رافع مسئوليت ناميده مي شوند. در اين علل كه سوء نيت به واسطه ي خصيصه‌اي كه در وجود خود مرتكب وجود دارد سبب مي گردد كه دچار خدشه شود و نهايتاً موجب رفع مسئوليت وي مي شود كه شامل: علل رافع مسئوليت است: ا- كودكي 2- جنون 3- اجبار 4- مستي 5- خواب و بيهوشي 6- اشتباه. تأثير گذاري علل بيان شده بر شخص به شكلي است كه همان گونه كه ذكر گرديد بر قصد مرتكب اثر مي گذارند و به همين جهت اين عوامل را كه موانع سوء نيت عام قلمداد گرديده در ادامه مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف : كودكي

كودكي از دوران قديم مگر در شرايط استثنايي غالباً علتي براي رفع مسئوليت شناخته شده است، البته بيان اين نكته لازم است كه كودكي به دو دوره تقسيم مي گردد زماني كه طفل صغير غيرمميز است يعني به هيچ وجه نمي تواند اعمال و رفتار خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. ماده 34 قانون مجازات عمومي 1304 اطفال غيرمميز را فاقد مسئوليت كيفري مي دانست و طفل غيرمميز طفلي بود كه كمتر از دوازده سال تمام مي داشت و اطفال مميز كه به سن پانزده سال تمام نرسيده بودند در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شدند و در نهايت بايد گفت (برابر قسمت اخير ماده 4 قانون تشكيل

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟