سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

تاريخچه عقايد اقتصادي همواره با مباحث بسياري پيرامون تعيين مفهوم واژه ارزش و چگونگي اندازه گيري آن همراه بوده است. براي نخستين بار ارسطو ميان ارزش در مصرف[1] و ارزش در مبادله[2] تمايز قائل شد. هرچند پارادوكس ارزش مصرفي و ارزش مبادله‌اي تا قرن شانزدهم حل نشده باقي ماند اما معماي الماس-آب[3] نشان داد كه آب در عين دارا بودن ارزش نامعين و بسيار زياد و لزوم و ضرورت آن براي ادامه حيات، داراي ارزش مبادله‌اي بسيار پایین است. براساس تعريف گالياني[4] (1977)، ارزش به معني يك رابطه معادل ذهني[5] ميان يك مقدار از يك كالا و مقداري از يك كالاي ديگر مي‌باشد كه اين ارزش به ميزان مطلوبيت و كميابي بستگي دارد. اگرچه 200 سال بعد، آدام اسميت با بيان معماي الماس-آب تفاوت ميان ارزش مبادله‌اي و ارزش مصرفي را بيان نمود اما وي در حقيقت از اين پارادوكس براي كم اهميت جلوه دادن ارزش مصرفي استفاده نمود و به عبارت ديگر ارزش مصرفي را به عنوان پايه‌اي براي ارزش مبادله‌اي معرفي نمود. به علاوه اسميت يك تئوري ارزش هزينه توليد[6] بيان نمود كه براساس آن مزد، سود و اجاره سه منبع واقعي ارزش مبادله‌اي هستند. وي در مثال معروف خود تحت عنوان مثال سگ آبي- گوزن[7]، تئوري ارزش مبادله‌اي نيروي كار[8] را تشريح نمود. بر اساس اين تئوري چنانچه يك شكارچي براي شکار يك سگ آبي نسبت به يك گوزن دو برابر تلاش نمايد، آنگاه سگ آبي را معادل قيمت دو گوزن خواهد فروخت؛ به عبارت ديگر هنگامي كه نيروي كار تنها نهاده كمياب توليد باشد، كالاها بر اساس نسبت استفاده از نيروي كار مبادله خواهند شد (شامپیتر و جوزف، 1978)[9].

ريكاردو[10] در جستجو براي يافتن يك واحد تغييرناپذير[11] براي اندازه‌گيري ارزش، به اين نتيجه دست يافت كه هيچ كالايي كه ارزش مبادله‌اي آن بتواند به عنوان يك معيار استاندارد تغييرناپذير، تغييرات در ارزش‌هاي مبادله‌اي ساير كالاها را اندازه‌گيري نمايد وجود ندارد و به طور كلي اندازه‌گيري ثروت ملي یا توليد از طريق جمع كردن نسبت‌هاي مبادله‌اي كالاها امكان‌پذير نيست. بر اساس ديدگاه ريكاردو، يك معيار مناسب جهت تبيين ارزش بايد داراي دو ويژگي اساسي ذيل باشد (هوشمندی،1390):

[1] – Value In Use

[2] – Value In Exchange

[3] – Diamond – Water Paradox

[4] -Ferdinando Galiani,1977

[5] – Subjective Equivalent

[6] – Cost Of  Production Theory Of Value

[7] – Beaver – Deer Example

[8] – Labor Theory Of Exchange Value

 1 Schumpeter, Joseph1978

[10] -David Ricardo

[11]– Invariable Unit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط