شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-پايان نامه ارشد حقوق

شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش سوم

مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

 

فصل اول: مبانی جبران خسارت……………………………………………………………………………………………..۸۶

فصل دوم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………………………..۹۰

فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت………………………………………………………………………………….۹۱

فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی………………………۹۳

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی………………………………………………………………………………..۹۹

۱-۵- محاکم ملی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۲-۵- حل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲…………………………………………………………………………………….۱۰۱

۳-۵- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………۱۰۴

فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی………………………………………………………………………..۱۰۵

۱-۶- شیوه‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۱-۱-۶- بیمه دریایی…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۲-۱-۶- پرداخت هزینه‌ها و مخارج………………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۱-۶- پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۱-۶- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی……………………………………………………………..۱۱۹

۲-۶- شیوه‌های پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۱-۲-۶- جلوگیری از بروز حوادث مشابه………………………………………………………………………………..۱۲۳

۳-۶- شیوه‌های جبرانی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۱-۳-۶- اعاده وضع به حال سابق………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۲-۳-۶- پاکسازی دریاها…………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

فصل هفتم: جلب رضایت زيان‌دیده……………………………………………………………………………………..۱۲۹

فصل هشتم: رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

كتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱


 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم در حقوق کیفری

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.