فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دفاع مشروع بر روي اجرام آسماني و منطقه قطب جنوب

در مفهوم دفاع مشروع یک منطقه غیر نظامی بطور کل و اجرام آسمانی بطور خاص می توانند مکان دفاع مشروع واقع شوند. یک نظریه “غیر تهاجمی “طرفدار تاسیسات نظامی روی اجرام آسمانی با هدف دفاع مشروع می باشد.[1]علاوه ‌بر ايرادهاي وارد آمده، اين مبحث از ديد حق جنگ[2]“jus contra bellum” قابل پذیرش نیست. غيرنظامي كردن اجرام آسماني مي‌تواند به عنوان يك قانون كلي در نظر گرفته شود كه دقيقا براي جلوگيري از تهديد عليه صلح انجام شده است. اجرام آسماني اشیایی مشترک برای تمامی انسانها جهت اهداف غیر نظامی و صلح آمیز می باشند. در اين موقعيت است كه مقايسه این قانون با رژيم  حقوقی آنتارتيك (قطب جنوب) بسیار به جا و مربوط به نظر می رسد. مقدمه پيمان  قطب جنوب، آنتارتيك، به روشني بازگو و تصديق مي‌كند كه اين به نفع تمام بشريت است كه قطب جنوب براي هميشه منحصرا جهت اهداف صلح‌آميز به كار خود ادامه دهد و صحنه جدال بين‌المللي قرار نگیرد.

همچنين اين پيمان، تنها، استفاده از منطقه قطب جنوب را جهت اهداف صلح‌آميز تضمين مي‌كند. تداوم هماهنگي بين‌المللي در قطب جنوب اهداف و قوانين منشور سازمان ملل را بیشتر در برداشته است.[3] ارجاع به منشور سازمان ملل تنها در زمينه‌ پيشبرد اهداف و قوانين ذكر شده است. در نتيجه در پيشبرد حق جنگ و حفظ صلح و امنیت بين‌المللي، كشورها يك گام فراتر از منشور برداشته‌اند و آنتارتیک را محدود به اهداف صلح آمیز کرده اند، علاوه ‌بر اين كه «آنتارتيك نبايد صحنه يا هدف بين‌المللي» قرار بگيرد. اين جمله مي‌تواند اين‌گونه تعبير شود كه قطب جنوب نبايد صحنه يا هدف دشمني قرار گيرد. عرف بين دولت‌ها تصديق مي‌كند كه اين قانون  حتي در زمان جنگ هم لغو نمی شود.[4] كشورها به صورت غير آشكارا از چنين نظريه‌اي در سال 1967 با به كار بستن الفاظ مشابهي در معاهده فضا، تأكيد بر روي جامع بودن آن با عبارت “منحصراً براي اهداف صلح‌آميز” قدرداني كرده‌اند.[5] از اين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت كه ماده چهارم، معاهده فضا هر فعاليت نظامي (تهاجمی يا دفاعي) در يا برعلیه اجرام آسماني را منع كرده است.

[1]– H.H Almond, ‘Demilitarization and Arms Control: Antarctica’, Vol. 17 case Western J.I.L. 1985, p. 250.

[2]-علمای حقوق بین الملل و دیپلمات ها همواره میان حق بر جنگ (jus ad bellum)یعنی پذیرش دفاع مشروع و ممنوعیت تجاوز از یک سو،با حق در جنگ (jus in bello)به معنی رعایت قوانین بشر دوستانه حین جنگ از سوی دیگر،تفکیک و تمایز قایل شده اند.هنجار های اولیه حق بر جنگ تاپایان قرن نوزده منجر به تأسیس قاعده ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی نشد. اما در حقوق بین الملل نوین قاعده حق بر جنگ تکامل یافته و به قواعد حقوق جنگ (jus contra bellum)تبدیل شده است که مفهومی کلی است مشتمل بر “ممنوعیت تجاوز و پذیرش دفاع مشروع در چارچوب نظام بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد “است.

منبع:

Ove bring,”betha von Suttner and international law:ius contra bellum”,symposium on bertha von Suttner-

First woman to be awarded with the nobel peace prize in 1905,hague,april 2005.

[3]– Antarctic Treaty, preamble (emphasis added).

[4]–  To illustrate this point with State practice, one can refer to the care taken by the UK during the Falklands War to avoid military operations in the Antarctic region. See D.R. Rothwell, The polar Region and the Development of International Law (Cambridge University press, 1996), p. 72.

[5]– Cf. Antarctic Treaty, Article 1.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.