كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها-دانلود پايان نامه ارشد

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها

 

كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها در سال 1973 با برگزاري كنفرانس
بين المللي به تصويب رسيد و متعاقباً توسط پروتكل 1978 اصلاح گرديد. اين مقررات به منظور ممانعت از آلودگي دريا ناشي از تردد كشتيها بوده و هدف اصلي آن، حذف آلودگي عمدي محيط زيست دريا بوسيله نفت و ساير مواد مضر و كاهش تخليه چنين موادي بصورت عمدي و يا غيرعمدي، از طريق اعمال قوانين و مقررات بر كشتيها و بنادر می‏باشد.

ضمائم این کنوانسیون عبارتند از:

ضمیمه 1: مقررات براي جلوگيري از آلودگي ناشي از نفت؛

ضمیمه 2: مقررات براي كنترل آلودگي توسط مواد مايع سمي بصورت فله؛

ضمیمه 3: مقررات براي جلوگيري از آلودگي توسط مواد مضر بسته بندي شده؛

ضمیمه 4: مقررات براي جلوگيري از آلودگي توسط فاضلاب كشتيها؛

ضمیمه 5: مقررات براي جلوگيري از آلودگي توسط از، زباله كشتيها؛

ضمیمه 6: مقررات براي جلوگيري از آلودگي هوا ناشي از كشتی.

دولت جمهوري اسلامي ايران به سه ضميمه 1، 2 و 5 آن ملحق گرديده است.

 

6-1-4- كنوانسيون بين المللي نجات دريايي

 

يكي از مهمترين اصولي كه همواره مورد توجه دريانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دريا می‏باشد. اولين مقررات مربوط به نجات در، دريا كنوانسيون بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به كمك و نجات در، دريا می‏باشد كه در سال 1910 ميلادي در بروكسل تصويب گرديد. در كنوانسيون مذكور اين اصل حاكم بر عمليات نجات بود كه تنها در صورت موفقيت آميز بودن عمليات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گرديد. حكم ياد شده اين مشكل را ايجاد نموده بود كه نجات دهندگان در سوانحي كه منجر به آلودگي و صدمه به محيط زيست می‏گرديد از اقدام به عمليات نجات خودداري می‏نمودند. براي رفع اين مشكل، كنوانسيون (SALVAGE) در سال 1989 در سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) به تصويب رسيد. در اين كنوانسيون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگي و حفظ محيط زيست در، دو دهه اخير، مقررات قبلي مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در اين مقررات بخشي تحت عنوان «غرامت ويژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به ميزان جلوگيري از آلودگي دريا مستحق اجرت و همچنين پاداش خواهند بود و اين امر به نوبه خود موجب تشويق نجات دهندگان به انجام عمليات در اينگونه موارد می‏گردد. از آنجا که كنوانسيون نجات 1989 در جهت تشويق به جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي تنظيم شده است لذا با الحاق به اين كنوانسيون در واقع گامي مؤثر در جهت حمايت از محيط زيست دريايي و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدين ترتيب زمينه اقدامات قانوني لازم براي جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست دريايي خصوصاً در منطقه خليج فارس فراهم می‏گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.