معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

: اراده

از لحاظ تاريخ حقوق و در دوران قديم نه تنها انسانها بلكه حيوانات نيز مشمول مجازات قرار مي‌گرفتند، اما بعدها با پيدايش نقش اراده و تأثير آن در حقوق اين نتيجه حاصل شد كه هيچ كس را نمي‌توان از نظر كيفري مسئول دانست مگر اينكه با اراده آزاد مرتكب تقصير جزائي در جرائم غيرعمدي شده باشد يا در جرائم عمدي عمد و علم داشته باشد. در كليه جرائم چه عمدي و چه غيرعمدي يكي از اركان ركن رواني اراده است. اراده كه همان خواستن است لازمه هر جرمي است و هيچ عملي نمي تواند در قلمرو حقوق كيفري قرار گيرد مگر اينكه از اراده شخص عاقلي حاصل شد باشد، بنابراين ديوانگان و اشخاص مست و خواب مسئول نمي باشند. علم و آگاهي فاعل بر تحريم هاي قانوني و نيز كيفيت‌ و ماهيت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتكاب توأم نباشد به تنهايي بي تأثير است. عمد متضمن اين است كه با وجود آگاهي فاعل عزم كاري كند كه دقيقاً قانونگذار ارتكاب آن را جايز ندانسته است، بنابراين هر جرمي تا اراده نباشد واقع نمي شود. اراده در تمامي جرائم حتي در جرائم خلافي وجود دارد. (از نظر لغوي اراده عبارتست از خواستن، خواهش، ميل، قصد، آهنگ و كلام).[1] (از نظر روان شناختي تعريف اراده خالي از اشكال نيست و علتش آن است كه اراده در ذهن به واسطه حالاتي مخصوص نمودار نمي شود. برخلاف ادراك و انفعال كه مظاهر ذهني دارند ميل را هم نمي توان حالت مخصوص اراده پنداشت، چه هر ميلي تركيبي است از حالات انفعالي چنانكه مثلاً ميل به تغذيه عبارتست از احساسات نامطبوعي كه در معده و گلو پيدا مي شود (حالات انفعالي) و از تصور رفع اين رنج و ناراحتي (حالت ادراكي) اما فعل ارادي فعلي است كه پس از قاتل براي غرضي معين و معلوم به اختيار از شخص سر مي زند. بنابراين ميان اراده و فعل غريزي از اين حيث فرق است كه در فعل غريزي فاعل را نتيجه معلوم نبوده، تأمل اختياري هم غالباً در كار او نيست به همين جهت است كه غريزه را صفت مميزي زندگي حيواني تشخيص داده‌اند، در صورتي كه اراده صفت اختصاصي حيات انساني شناخته است).[2] اراده جرياني است كه معلول فعاليت غريزه‌اي از غرايز انسان مي باشد كه بيانگر يك كيفيت رواني است كه تحت نفوذ جنبه عقلاني شخصيت، فرد را براي رسيدن به هدف خاصي به انجام يا ترك فعلي مصمم مي‌كند. اين كيفيت‌هاي رواني همگي روشنگر اراده آدمي است و هر انساني مي‌تواند با الهام از وجدان خويش نقش آن را در جريان فعاليت‌هاي روزانه درك كند.)[3]

ساده ترين راه براي درك ماهيت اراده و جريان تشكيل آن مراجعه به حاكميت وجدان است، چرا كه وجدان محل تشكيل هر گونه كيفيت رواني است و ناظر به جنبه هاي بدني عاطفي اجتماعي و عقلاني شخصيت آدمي است و كساني كه فاقد اراده آزاد هستند از نظر كيفري مسئوليتي نخواهند داشت. (استاد دكتر لنگرودي در خصوص اراده مي نويسد: محققان فلسفه و كلام برآنند كه بعد از تصور يك عمل و تصديق آن يك كيف نفساني حاصل مي‌شود كه آن را اراده خوانند. اين كيف نفساني قدرت انسان را به طرف فعل يا ترك فعل سوق مي دهد و فعل قهراً حاصل مي شود. پس يك عمل ارادي مسبوق به سه چيز است: تصور تصديق، اراده، پس از تصور و تصديق كامل اراده به طور قهري منتهي به عمل مي‌شود.) [4] در عرف حقوقي گاه اراده را مرادف عمد به كار مي برند كه منظور همان عمد در فعل به معني خواستن فعل است و چون هر جرم علي الاصول تا اراده نباشد واقع نمي شود (اراده آزاد در حقوق كيفري فرضي ضروري بيش نيست بدون آنكه از نظر علمي بتوان دليل بر وجود يا عدم آن ارائه كرد. در اين باره كه انسان در افعال خود از اراده تام برخوردار است و يا هيچ گونه اراده و اختياري در افعال خود ندارد. بين مكتب هاي علمي و حتي بين عالمان ديني اختلاف است.) [5]

[1]–  دهخدا، علی اکبر ،لغت نامه، حرف الف، نشر دانشگاه تهران، 1325 ش،ص 1604.

[2]–  سياسي، علی اکبر ،علم النفس يا روانشناختي از لحاظ تربيت، انتشارات دهخدا، 1348، صص 496-495.

[3]–  محمصاتي (صبحي)، فلسفه قانونگذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، تهران، 1347، ص 272.

[4]–  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، رساله دكتري در دانشگاه تهران، نشرمولف،چاپ اول، 1340، ص 10.

[5]–  اردبيلي، محمد علی ،  پیشین ،ص 237.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟