مقاله رایگان با موضوع
رضایت از زندگی، عزت نفس، روانشناسی، بی سرپرست

مقاله رایگان با موضوع رضایت از زندگی، عزت نفس، روانشناسی، بی سرپرست

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By mitra1--javid

نشینی او لذت می برند ؟ اگر شخص در موارد ذکر شده موفقیت داشته باشد دارای عزت نفس اجتماعی است .
انسان از بدو تولد تا واپسین لحظات حیات برای تامین احتیاجاتش به راهنمایی و حمایت دیگران نیاز دارد کودک نخستین تجارب حمایت اجتماعی خود را در کانون خانواده کسب می کند . نحوه ی برخورد ، پذیرش ، دوست داشتن و مساعدت با کودک وی را برای ایفای نقش های اجتماعی و برطرف ساختن نیازهایش یاری می دهد.
۱۲-۶-۲ شیوه های تربیتی عزت نقس
پایه های عزت نفس بالا یا پایین در همان اوایل زندگی شکل می گشرد . بنابراین روان شناسان توجه شان را معطوف به نقش شیوه های تربیتی در رشد عزت نفس کرده اند .در حقیقت شواهد موجود حاکی از آن است که دخالت ، پذیرش ، حمایت و محدودیت های مشخص شده از جانب والدین در عزت نفس کودکان تاثیر می گذارد( ریون۷۵ ، ۱۹۹۷ ). کوپر اسمیت ( ۱۹۶۷ ) شیوه های تربیتی مادران پسران دارای عزت نفس بالا و پایین را مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که مادرانی که دارای پسران با عزت نفس بالا هستند دارای ویژگی های زیر می باشد:۱- محبت و عاطفه بیشتری به بچه هایشان ابراز می دارند.۲- علاقه ی بیشتری به فعالیت های کودکانشان دارند.۳-کودکانشان را بیشتر می پذیرند. ۴- روش های انضباطی پایداری را به کار می برند.۵- خودشان عزت نفس بالاتری دارند . در نتیجه به نظر می رسد که علاقه ی مادران به کودکانشان قویترین ارتباط را با رشد عزت نفس دارد .( وایتن ۷۶، لوید۷۷ ، ۱۹۹۷ به نقل ازمشهدی(۱۳۸۹).
۷-۲ تعریف رضایت از زندگی
راهبردهای جدید سازمان بهداشت جهانی۷۸، بیان می کند که کانون و تمرکز مطالعات، باید چشم انداز سلانتی را مد نظر قرار دهد. صبقه بندی بین المللی عملکرد، از طبقه بندی بیمادی ها فاصله گرفته و به سمت طبقه بندی مولفه های سلامتی حرکت کرده است(سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۱). مطابق با این دیدگاه، هرف پژوهش در بهزیستی ذهنی، مطالعه و درک چیزهایی است که باعث می شود افراد نسبت به ارزشها و استانداردهای خود، احساس خوبی داشته باشند. در واقع هدف نهایی روانشناسی بهبود کیفیت زندگی بشراست.(اشترنبرگ۷۹، ۲۰۰۱). بنابراین در تحقیقات روانشناختی در چند دهه ی اخیر، با ظهور روانشناسی مثبت، تغییرات بسیاری صورت گرفته و علاقه به تحقیق در این حیطه افزایش یافته است(پترسون و سلیگمن۸۰، ۲۰۰۴). این شاخه جدید از روانشناسی، اساسا به مطالعه ی علمی نیرومندی ها، شادکامی و بهزیستی ذهنی انسان می پردازد. بهزیستی ذهنی یکی از حوزه های مهم روانشناسی مثبت گرا است که با هدف نهایی روانشناسی، ارتباط بالایی دارد و می تواند در کمک به بهبود زندگی افراد، مورد استفاده قرار گیرد. بهزیستی ذهنی شاخه ای از علوم رفتاری است که در آن، نوع قضاوت افراد از زندگی شان مورد مطالعه قرار می گیرد. بهزیستی ذهنی، تعریفی است که فرد از یک زندگی خوب دارد و در واقع اشاره به شادکامی دارد. افرادی که احساس بهزیستی ذهنی بالایی دارند، لذت و خوشی زیاد و ناراحتی کمی دارند و از زندگی شان احساس رضایت می کنند(داینر،۲۰۰۰). بهزیستی ذهنی شانل دو مولفه ی جداگانه است؛ مولفه نخست، مولفه ی عاطفی است که خود به عواطف مثبت و منفی تقسیم می شود و مولفه ی دوم، مولفه ی شناختی است که معمولا به رضایت از زندگی اشاره دارد(پاوت ۸۱و داینر،۱۹۹۳). رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد، کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند. رضایت از زندگی یک صفت پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات موقعیتی، حساس بوده و بر اساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود. مولفه ی اول سلامت ذهن که اندروز و ویتنی ( ۱۹۷۶ ) به آن پی بردند ، رضایت از زندگی است . این مولفه، ارزیابی قضاوتی – شناختی از زندگی شخص می باشد . ذکر این نکته مهم است که قضاوت درمورد چگونگی رضایت هر فرد از زندگی ، بستگی به ملاک های خاص همان فرد دارد که از خارج به او تحمیل نشده است و به همین دلیل جزءملاک های سلامت روانی است. بنابراین محقق نمی تواند ملاک هایی را برای رضایت از زندگی تعیین کرده و بر اساس آن رضایت از زندگی را تعریف کند، زیرا تفاوت های هر فرد، احتمالا مستقل از دیگران است و هر فرد برای قضاوت در مورد زندگی خود ، ملاک های خویش را دارد( دینر ، ۱۹۵۴ ). در سال ۱۳۸۸ ابوالقاسمی و تکالو به بررسی ارتباط تاب آوری روان شناختی و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای سابقه ی مردودی پرداختند . نتیجه بیانگر این بود که افزایش تاب آوری با کاهش استرس و رضایت از زندگی مشترک همراه است. در سال ۱۳۸۶ هم سامانی و همکاران به بررسی تاثیر مهارت های اجتماعی بر روی سلامت روانی و رضایت مندی از زندگی پرداختند . نتایج حاکی از این بود که مهارت های اجتماعی به واسطه با افزایش سطح سلامت روان رضایت مندی از زندگی را در پی دارد.
۱-۷-۲ پیشینه نظری رضایت از زندگی
رضایت از زندگی فرایندی بر مبنای قضاوت شناختی و به عنوان شاخصی در جهت ارزیابی کلی خود از کیفیت زندگی طرح شده که انعکاس ساده ای از شرایط و حوادث واقعی نیست . بلکه ارزیابی شناختی افراد از رویدادها را شامل می شود . ( دینر و همکاران ، ۲۰۰۰ ). « مطالعلات ، عوامل مختلفی را از جمله تعامل اجتماعی ، سطح درامد و طبقه اجتماعی ، میزان حمایت اجتماعی ، میزان مطالعات عمومی ، مدت زمان اختصاص یلفته به مطالعه درسی و میزان پیشرفت قبلی در رضایت از زندگی به ویژه در دانشجویان دخیل دانسته اند ». (مهرانی و همکاران ، ۱۳۸۷ ).
۲-۷-۲ مولفه های اصلی رضایت از زندگی
در سلامت ذهن سه مولفه اصل
ی وجود دارد که عبارتند از:
۱- ارزیابی شناختی شرایط زندگی که با مقیاس هایی از قبیل رضایت از زندگی سنجیده می شود.
۲- عاطفه مثبت از قبیل شادکامی که حالتی روانشناختی مستقل از یک صفت شخصیتی است.
۳- فقدان نسبی حالت های عاطفی منفی از قبیل افسردگی.(دینر،۲۰۰۰، به نقل از)
رضایت از زندگی می تواند به رضایت در ابعاد مختلف مثل توزیع، عشق، روابط زناشویی، روابط دوستانه و… تقسیم شود.همچنین در سطح شناختی سلامت ذهن شامل یک حس کلی در مورد رضایت از زندگی می باشد که با رضایت از کار، ازدواج و سایر ابعاد زندگی بدست می آید(لوپز،۲۰۰۲، به نقل ازمحمدی(۱۳۸۵).
پژوهش هایی که وتنی(۱۹۷۶) در مورد رضایت از زندگی در سازه ای مرتبط با آن همانند کیفیت زندگی(سلامت ذهن) انجام داده است به فهم این مطلب که چگونه افراد به شرایط مختلف زندگی(خصوصا شرایط فشارزا) واکنش نشان می دهند کمک می کند. مطابق با نظریه قابلیت بقا، رضایت از زندگی هنگامی بوجود می آید که نیازهای اساسی ارضا شوند، اما در جوامع مدرن و خودگرا که نیازهای اساسی اغلب شهروندان، ارضا می گردد، رضایت از زندگی به میزان زیادیبا دستیابی به اهدافی که فراتر از نیازهای اساسی هستند، ارتباط دارد.(شکیبا، ۱۳۹۱). در بیشتر جوامعی که از نظر سیاسی و اقتصادی پیشرفته هستند، رضایت از زندگی یک سری فرایندهای مقایسه ای بدنی فرد و معیارهای درونی شده وی را در بر می گیرد.
باتوجه به این امر که رضایت مندی از اعمال، یکی از اهداف اساسی بزرگسالان است با حس فرد از رضایت در مورد حیطه های مختلف زندگی رابطه دارد، تعجب برانگیز نیست که مقدار زیادی از پژوهش هایی که در مورد رضایت از زندگی انجام گرفته بر روی بزرگسالان اجرا شده است. با این حال دلایلی وجود دارد که نشان می دهد رضایت از زندگی در خلال دوران نوجوانی یک متغیر مهم می باشد(ایوانس و شورت(۱۹۹۱).

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درموردشهرستان مشهد، زنان باردار

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش
۱-۳ طرح پژوهش
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر مقایسهی اختلالات رفتاری، عزت نفس، ورضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی، طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای۸۲ می باشد.
۲-۳ جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
۱-۲-۳ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر و پسر بی سرپرست شهر سمنان و منطقه جنوب شرق شهر تهران و دانش آموزان دختر و پسر عادی مدارس شهر سمنان و منطقه جنوب شرق شهر تهران تشکیل می داد.
۲-۲-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و هدفدار انتخاب شد.تعداد افراد نمونه ۱۲۰ نفر بودند. یک گروه ۶۰ نفر نوجوانان بیسرپرست، گروه دیگری۶۰ نفر نوجوانان عادی را دربر می گرفت. نمونه عادی از بین مدارس کوثر ، الزهرا شهر سمنان و امام محمدباقر، هاجر شهر تهران انتخاب شدند. ملاک های ورود برای گروه عادی: ۱) سن ۱۴ تا ۱۸ سال، ۲) تحصیلات مقطع دبیرستان، ۳) سطح طبقاتی. نمونه بی سرپرست از بین مراکز کوثر و مقداد شهر سمنان و حبیب ابن مظاهر و سلمان شهر تهران انتخاب شدند. تعداد افراد این گروه ۶۰ نفر بود.۳۰ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر. ملاک ورو برای گروه بی سرپرست:۱) سن ۱۴ تا۱۸ سال، ۲) تحصیلات مقطع دبیرستان، ۳) سطح طبقاتی
۳-۳ ابزارهای پژوهش
۱-۳-۳ پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ: این پرسشنامه توسط آیشنباخ(۱۹۹۱) ساخته شده است. فرم مشکلات رفتاری نوجوانان یک مقیاس خود ارزیابی کننده برای سنین ۱۱الی ۱۸ سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان ۱۵ دقیقه قابل پاسخ گویی است. این پرسشنامه شامل بخش شایستگی ها و سندروم ها می باشد. بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیت ها، عملکرد تحصیلی، کارآمدی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. مقیاس سندروم ها شامل گوشه گیری/افسردگی، شکایات بدنی، افسردگی/اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنین مقیاس سایر مشکلات رفتاری را تشکیل می دهند. این سیاهه، توسط والدین و یا فردی که سرپرستی کودک را به عهده دارد و از او مراقبت و یا هرکسی که با کودک در محیطهای شبه خانوادگی برخورد دارد می تواند تکمیل کند که در این پژوهش توسط خود فرد و فرم خود گزارشی کودک تکمیل می گردد. سیاهه رفتاری کودک مانند دو فرم موازی دیگر از ۱۱۳ سوال تشکیل شده است که در کنار هر سوال سه گزینه صفر(درست نیست)، یک(تا حدی درست است) و دو (کاملا یا غالبا درست است) قرار دارد. که والد یا سرپرست کودک می بایست با توجه به وضعیت رفتار کودک دور یکی از گزینه ها را خط بکشد. مینایی(۱۳۸۴) پرسشنامه آخنباخ را جهت تعیین اعتبار و روایی، مورد آزمون قرار داده است که از نظر روایی دارای روایی محتوا، روایی ملاکی، روایی سازه است. و از نظر اعتبار با روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای این فرم در دامنه ۶۵/۰ تا ۸۵/۰ است.در پژوهشی که داود فتحی(۱۳۸۸) انجام داده است آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از سه بخش پرسشنامه آیشنباخ(رفتار انطباقی، مشکلات مبتنی بر تجربه و مشکلات مبتنی بر(DSM-IV) به طور جداگانه به ترتیب۸۳/.، ۸۴/. و ۸۶/. و برای کل پرسشنامه ۸۵/. بدست آمده که از اعتبار بالایی برخوردارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیبنفش، زايمان، طبيعي، (0/100)

۲-۳-۳ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ : مقیاس رضایت از زندگی روزنبرگ برای اندازه گیری رضایت از زندگی خود تهیه شده است که یکی از پراستفاده ترین ابزارها با اعتبار و روایی بالا است و شامل ۱۰ عبارت است که ۵ عبارت آن به شکل مثبت و ۵ عبارت آن به صورت منفی ارائه شده است. این پرسشنامه توسط سواری و برنا (۱۳۸۷) به فارسی برگردانده و روی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز اجراشد. دامنه تغییرات از ۰ تا ۳۰ متغیر است و نمره بیشتر نشان دهنده ی رضایت از زندگی بالاتر است. این ابزار، عزت نفس کلی یا بعد شناختی عزت نفس را مورد سنجش قرار میدهد. نتایج تحقیق( پالمن و آلیک،۲۰۰۰ به نقل از محمدی،۱۳۸۳). ضریب اعتبار درونی این مقیاس را۸۴/. گزارش کرده است. شاخصهای روانسنجی این مقیاس را در جامعه ایران بررسی کرده و اعتبار این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه کردن به ترتیب ۶۹/. ، ۷۸/. ، ۶۸/. گزارش کرده است. محمدی(۲۰۰۵) ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمه سازی مقیاس عزت نفس روزنبرگ را روی دانشجویان شیراز ۶۹/۰ و ۶۸/۰ و ضرایب بازآزمایی مقیاس فوق را با فاصله ی یک هفته ۷۷/۰، دوهفته ۷۳/۰ و سه هفته ۷۸/۰ گزارش کرده است.
۳-۳-۳ پرسشنامه رضایت از زندگی(SLWS): در این پژوهش از مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شده است. این مقیاس توسط دینر، امونس، لارنس و گریفین۸۳(۱۹۸۵)، برای همه گروههای سنی ساخته و توسط پاوت۸۴ و دینر (۱۹۹۳) تجدید نظر شد. داینر و همکاران(۱۹۸۵) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را را با فاصله زمانی دو ماه، برابر ۸۴/۰ گزارش کردهاند. پاوت و داینر(۲۰۰۸) پایایی بازآزمایی این مقیاس را با فاصله زمانی یک ماه ، برابر ۸۴/۰ و آلفونسو۸۵ و همکاران(۱۹۹۲) با فاصله زمانی دوهفته، برابر ۸۳/۰ گزارش کردند. یاردلی و رایس۸۶(۱۹۹۱) نیز پایایی بازآزمایی با فاصله زمانی ۱۰ هفته را برابر ۵۰/۰ و مگناس۸۷ و همکاران(۱۹۹۳) با فاصله زمانی ۴ سال، برابر ۵۴/۰ گزارش کردهاند. پایایی مقیاس رضایت از زندگی توسط بیانی، محمد کوچکی و گودرزی(۱۳۸۶) در جامعه آماری متشکل از ۱۰۹ نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۳/. و با روش بازآزمایی ۶۹/. به دست آمد. همچنین بیانی و همکاران(۱۳۸۶) اعتبار این مقیاس را از طریق بازآزمایی ۶۹/. گزارش کردند. این مقیاس در بیشتر کشورها و به زبان های مختلف ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است از جمله: برزیل( جووانی و همکاران، ۲۰۰۹) کانادا( بلایز۸۸ و همکاران، ۱۹۸۹) چین( یی۸۹،۲۰۰۷) نروژ( ویترسو ۹۰ و همکاران، ۲۰۰۵) روسیه( بلتکسی۹۱ و داینر، ۱۹۹۳) سوئد( هالتن و گاستاسون۹۲، ۲۰۰۸) مالزی( اسوامی و چامور و پرمازیک۹۳، ۲۰۰۹) ترکیه( دوراک ۹۴و همکاران،۲۰۰۹). علاوه بر این، پرسشنامه رضایت از زندگی در بین گروه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل کودکان( آتینزا و همکاران، ۲۰۰۰) نوجوانان( پونز۹۵ و همکاران،۲۰۰۰) دانشجویان(داینر و